Hata Ne Kadar Ciddiyse, Onu Düzeltebilmek İçin O Denli Çaba Sarf Etmek Gerekir

By | 11 Temmuz 2014

feraceler

 

Sıkıntı ve Stres DuasıMuğire b. Şu’be radıyallâhu anh şöyle rivayet etmiştir: Peygamberimin kü­çük oğlu İbrahim’in vefat ettiği günde güneş tutulması oldu. İnsanlar, “İbrahim’in ölümünden dolayı güneş tutuldu” dediler. Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem bu­yurdu ki: “Güneş de, Ay da Allah’ın nizamının birer parçasıdır. Onlar, bir in­sanın ölümü ueya doğumu için tutulmazlar. Eğer böyle bir durum (tutulma) görürseniz, geçene kadar Allah’tan af dileyin ve namaz kılın.”

Açıklama:

İtikâdî hatâları düzeltmek için, mesela görgü kuralları ile ilgili hatâları düzelt­mek için harcanan çabadan daha fazlasını ve etkilisini göstermek gerekir. Pey­gamber sallallâhu aleyhi vesellem yoğun bir şekilde ‘şirk’in tüm yönleriyle ilgileniyor ve bu yöndeki hatâları düzeltiyordu. Çünkü dönemin en önemli meselesi bu idi.