Harama Bakmaktan Sakındırmak

By | 12 Temmuz 2014

pardesu

 

yatarken okunacak duaİbn-i Huzeyme’nin rivayetinde şöyle geçmektedir. “Resûlullah bana dedi ki: Ey kardeşimin oğlu! Bu öyle bir gündür ki, gözünü haramdan sakınana, iffe­tini ve dilini koruyana mağfiret vardır.”

Açıklama:

Nebevi terbiye metodunun önemli hususiyetlerinden bir tanesi de henüz küçük yaşlarında iken çocuklarımızı harama bakmaktan sakındırmaktır. Bugün içinde yaşadığımız şu asırda gençliğimizin gözlerini haramdan bir an olsa bile çevirmemelerinin asıl nedeni küçük yaşta iken eğitimcilerinden bu hususta gere­ken edep ve ahlaki esasları öğrenmemeleri ve ihmal edilmeleridir. Evlerin köşe başlarını televizyonlar doldurmuşken ve anne-babalar her gün gözlerini televiz­yonlarda gördükleri gayri ahlaki görüntülere dikmiş bir durumda iken haramdan gözlerini çeviren bir gençliğin teşekkül etmesi mümkün olur mu hiç?

O halde nebevi bir ahlak üzere nesil yetiştirmek isteyen toplumlar önce kendi nefislerine dönerek sıkı bir ıslah çalışmasından geçmeleri daha sonra da eğitimi ile mesul oldukları çocuklarını ıslah etmeleri gerekmektedir. Ve henüz daha kü­çük yaşta iken çocuklarımızın harama bakmamaları üzerinde önemle durmamız gerekmektedir.

 

[1] İbn Huzeyme. 2832