Hamama Peştamalli Girmek

By | 18 Kasım 2014

Rüyada Hamam Görmek Ne Demek ?Câbir (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, peştamalsız olarak hamama girmesin. Yine Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, hanımını, hamama sokmasın. Yine Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, üzerinde içki içilen masalara oturmasın.”
Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Acemlerin memleketi sizin için fethedilecek ve siz orada “hamamlar” denilen evler bulacaksınız. Erkekler hamamlara peştamalsız olarak kesinlik¬le girmesin ve hasta yada loğusa olmaları durumu hariç kadınları da oralara girmekten men edin.”
Amr ibnu’l-Âs (radıyallâhu anh)’ın şöyle dediği rivâyet edilmiştir:
“Bir adam bir gün ayakta durup sözü uzatmıştı. Bunun üzerine Amr ibnu’l-Âs:
– ‘Eğer bu adam konuşmasını fazla uzatmayıp yarıda kesseydi bu onun için daha hayırlı olurdu. Çünkü ben, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i:
– ‘Ben özlü konuşmayı bilirim yada ravi cümlede şüphe ederek özlü konuşmakla emrolundum. Çünkü özlü konuşmak, daha hayırlıdır’ buyururken işittim’ dedi.”