Sıkıntıya Uğranılınca Okunacak Dua

By | 23 Nisan 2014

Sıkıntıya uğranılınca okunacak dua Arapça ;

sıkıntıya uğranılınca okunacak dua

Sıkıntıya uğranılınca okunacak dua okunuşu: “Ya munise’l-mustevhışın, ya enise’l-muteferridin, ya zahira’l-münkati’in, ya male’l-mukillin, ya kuvvete’l- musted’afin, ya kenze’l-fukarai ya mevdi’a şekva’l-ğurabai ya muteferriden bi’l-celal, ya ma’rufen bi’n-neval, ya kesira’l-efdal, ağisni inde kurbeti bi hakki Muhammedin ve alihi.”

Sıkıntıya uğranılınca okunacak dua anlamı: “Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı, ey umutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı, ey yoksulların sahibi, ey zayıfların gücü, ey fakirlerin hâzinesi, ey gariblerin sığınağı, ey kudretin yalnız kendine mahsus olduğu, ey ihsaniyle tanın­mış, keremi sonsuz Rabbim, Muhammed ve âli yüzü hürmetine sıkıntımı gider.”