Hac Sırasında Telbiye Getirmek

By | 11 Kasım 2014

Temettü Haccının bozulmasıAbdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Umre yapacak bir kimse, Haceru’l-Esved’i selamlayıncaya kadar telbi- yeye devam eder.”

“Ben, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in nasıl telbiye ettiğini biliyorum: “Leb- beyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke Lâ şerîke leke lebbeyk, inne’l-hamde ve’n-ni’mete leke” (Allahım! Tekrar tekrar icabet sana. Tekrar tekrar icabet sana. Tekrar tekrar icabet sana. Senin ortağın yoktur. Emret! Hamd, Sana mahsustur. Nimeti veren sensin.
Abdullah ibn Ömer, bu telbiye şekline şunu ilave etmiştir: “ve’l-Mülk, Lâ şerîke Iek” (Mülk Şenindir. Senin benzerin ve ortağın yoktur).”