Gusül ile İlgili Sorular – 8

By | 18 Eylül 2014

Gusülileilgilisorular1. İhtilam olan veya cinsi mukarenette bulunan bir kimse (erkek) bevletmeden (idrara çıkmadan) veya çokça yürümeden veya tekrar uyumadan yıkansa, sonra kendisinden nutfe gelse ne olur?

Tekrar yıkanması lazım gelir. Fakat idrara çıktıktan, yürüdükten veya uyuduktan sonra yıkanmış olsa, bundan sonra kendisinden nutfe gelse tekrar yıkanması gerekmez.

2. Bir kadın yıkandıktan sonra kocasının nutfesi gelse durum ne olur?

Böyle bir durumda kadının tekrar yıkanması gerekmez.

3. Şehvetle olmaksızın, döğülmekten, korkudan, ağır bir şey kaldırmaktan akan sıvı guslü gerektirir mi?

Gerektirmez. (İmam Şafii’ye göre gerektirir.)

4. Yerinden şehvetle ayrılan meni, dışarıya çıkmasa gusül gerekir mi?

İhtilam olan kişide yerinden şehvetle ayrılan bir meni bedenin haricine çıkmadıkça gusül gerekmez.

5. Gusül alırken suyun saç, sakal, kaş ve bıyıkların altındaki cilde geçmesi gerekir mi?

Gerekir. Bunların araları ve dipleri kuru kalırsa gusül tamam olmaz.

6. Gusül sırasında kadınlar aşağıya sarkmış olan saçlarının uçlarını yıkamazsa gusül tamam olur mu?

Saçların diplerindeki cilde suyun geçmiş olması esastır. Uçları yıkanmamış olsa da gusül tamam olur. (Bak 249)

7. Gusül sırasında yara veya sargı üzerinde mesh edilir mi?

Gusül sırasında vücuttaki bir yara, su değdiği takdirde zarar vermeyecekse yıkanır. Şayet zarar verecekse yıkanmaz, meshedilir. Mesh etmek de zararlı ise o da yapılmaz.