Gusle Zikrederek Başlamak

By | 3 Kasım 2014

safii-mezhebine-gore-sunnet-olan-gusullerEbû Hureyre -radıyallâhu anh- Hazretlerinin Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- ’den rivayet ettiği şu hadîs, bu cümledendir:

“Allah adını anmayan (Besmele getirmeyen) kimse için abdest yoktur.”

Açıklama:

Abdest almak için su kabına suyu dökmek veya kuyudan abdest suyu çekmek istendiği zaman “bismillah” demek müstahaptır. Abdestin başında ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ (Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım).” demek müstahaptır. Eğer yalnız “Bismillah” denirse de kâfi gelir. Alimlerimiz demişlerdir ki, eğer bir kimse abdestin başında besmele getirmeyi terk ederse, abdest arasında onu söyler. Fakat abdesti tamamlayıncaya kadar terk etmiş olursa, besmele yerini geçirmiş sayılır, onun için besmele getirmez, ancak abdesti yine sahîh olur; ister kasten, ister sehven terk etmiş olsun…

Bu görüş, bizim mezhebimizin ve alimler çoğunluğunun mezhebidir. Abdest alma sırasında besmele getirilmeyeceğine dair zayıf hadîsler nakledilmiştir. Ahmed b.Hanbel’den sabit olduğuna göre, demiştir ki, “abdest almada besmele getirilmesine dair sabit olmuş bir hâdis bilmiyorum.”

Abdest hakkında anlattığımız besmele ve ondan başka bütün duaları gusül yaparken de söylemek müstehaptır. Cünüb, hayız ve bunlar dışındaki yıkanma hallerinde fark gözetilmez. Bazı alimlerimiz demişlerdir ki, gusleden kimse cünüb yahut hayız ise, besmele çekmez. Fakat meşhur olan, besmeleyi, diğer dualar gibi söylemektir. Ancak cünüb ve hayız olanların besmele ile Kur’ an’ ı kastetmeleri caiz olmaz.