Zorluklara Rağmen Abdesti Yerli Yerinde Almanın Fazileti

By | 3 Kasım 2014

zorluklara-ragmen-abdesti-yerli-yerinde-almanin-faziletiEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (saliallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Size, Allah’ın, günahları neyle yok ettiğini ve dereceleri neyle yükselttiğini göstereyim mi?’ buyurdu. Sahabiler:
– ‘Evet, Ey Allah’ın Rasulü!’ dediler. Rasulullah (saliallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Güçlüklere rağmen abdesti yerli yerinde almak, mescitlere doğru çok adım atmak ve namazdan sonra (diğer) namazı beklemektir. İşte bu, sizin ribatmızdır, İşte bu, sizin ribatmızdır, İşte bu, sizin ribatınızdır ‘ buyurdu.”
(Kadı İyâz der ki: “Günahları yok etmek, onlan bağışlamaktan kinayedir. Bununla birlikte onları, Hafaza Meleklerinin defterlerinden silmek de kastedilmiş olabilir. Bu da, günahların bağışlanmasına ve cennette derecelerinin yükseltilmesine delildir. Zorluklar; soğuğun şiddetinden, vücudun hastalık sebebiyle kederinden ve buna benzer şeylerden meydana gelir. Mescitlere doğru adımı çok atmak, evin onlara uzaklığı ve onlara çok gidip gelme sebebiyle olur.”