Günahkar Hastayı Ziyaret Etmek

By | 3 Temmuz 2014

kuran

 

Hasta-Ziyareti3

Abdullah ibni Amr İbnil-Asdan şöyle rivayet edilmiştir: Şarap içip de, hasta olanları ziyaret etmeyiniz.

Açıklama: Allahu Teala’nın haram kıldığı şeyleri alenen işleyen ve farzlarını terk edenlere fasık denir. Fasık olanlar kesin delillerle sabit haramları helal kabul etmezler ve farzları da inkâr etmezlerse, mü’min hükmünden çıkmazlar; büyük günah işlemiş olurlar. İşte büyük günahları alenen işlemekte olanların kötülüğü başkalarına sirayet etmesin ve onlara tevbe etmeleri için bir ibret dersi olsun diye, burada ziyaretlerine gidilmemesi tavsiye edilmektedir.

Esasen ziyaret fazilet ve sevabı büyük olan bir sünnettir. Onun filini iştirak ve yakınlık veya onun kötü alışkanlığı yayma olmadıkça bunlara sebebiyet vermedikçe bir mahzur olmaz; bilakis onun hidayet ve selametine yardımcı olmak gayesi taşınırsa sevap olur.