Tag Archives: hasta ziyareti nedir

Hasta Ziyareti Nasıl Olmalıdır?

    Bir mü’min hastalandığında onu ziyarete gitmek müstehabdır. Müslüman kardeşi onu ziyaret edince durumuna bakar; hastalığından kurtulacağını ümit ederse onun için duacı olup yanından ayrılır, öleceğinden korkarsa onu günahlarından tövbe etmeye ve malının üçte birini mirasçısı olamayan fakir yakınlarına vasiyet etmeye yönlendirir. Yakınlarının tamamı zenginse malını fakir ve düşkünlere, ilim ve fazilet erbabına ve… Read More »

Hasta Ziyareti

Sevbân (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Hasta ziyareti yapan kimse, hastanın yanından dönünceye kadar cennetin hurmalıklı yolu üzerindedir.” Sevbân (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Bir hastayı ziyaret eden kimse, oradan dönünceye kadar cennetin olgunlaştığı zaman devşirilmiş meyveleri içinde olmaya devam eder.”… Read More »

Hastanın ve Ziyaretçinin Hâdis Anlatması

  Anlatıldığına göre, Ebu Bekir îbni Hazım ve Muhammed İbni’I- Münkedir, Mescid cemaatinden bir kısım insanlarla hasta bulunan Ömer İbni’l-Hakem İbni Rafi’ El-Ensarî’yi ziyaret ettiler. Ona şöyle dediler: — Ey Ebu Hafs! Bize hadîs anlat. O dedi ki: — Cabir İbni Abdullah’ın şöyle dediğini işittim: — Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’in şöyle buyurduğunu işittim: “— Kim… Read More »

Yahudi ve Müşrik Hastayı Ziyaret

  Enes’ten rivayet edildiğine göre, Yahudilerden bir erkek çocuk Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’e hizmet ederdi. Sonra çocuk hasta oldu da, Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem onun ziyaretine gitti. Başucunda oturup (çocuğa) : Müslüman ol!” dedi. Çocuk, başucunda olan babasına baktı. Bunun üzerine babası çocuğa: — Kasım’ın babasına Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’e itaat et, dedi. Çocuk da… Read More »

Hasta Ziyaret Edene Cennette Ev Sahibi Olma Vaadi

  Hz. Ebu Hureyre radıyallâhu anh anlatıyor: “Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem buyurdular ki: “Kim bir hastaya veya bir din kardeşine Allah rızası için ziyarette bulunursa, bir münadi ona nida eder: “(Dünyada da ahirette de) iyi olasın, (ahiret yolculuğun da) iyi olsun. (Bu davranışınla) cennette bir ev hazırladın!” der.”

Hasta Ziyareti Yapmak Bir Cennet Meyvesidir

      Sevbân radıyallâhu anh’dan rivâyete göre, Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Müslüman, müslüman kardeşine hasta ziyaretinde bulunduğu vakit cennet bahçelerinde meyve topluyor demektir.”

Kadınların Erkek Hastaları Ziyaret Etmesi

  El-Haris İbni Ubeydullah El-Ensarfden, şöyle dediği rivayet edilmiştir: “— Ümmü’d-Derda’yı gördüm ki, (bindiği devenin) eğerinin ağaçlan çıplak, Mescid ehlinden bir Medine’li erkek hastayı ziyarete gidiyor.” Açıklama: Mahrem değil de yabancı bir erkek dahi olsa, iyi ve temiz niyetle, İslâm mu-aşeret şartlarına uygun olarak kadınların hasta erkekleri ziyaret etmelerinde beis yoktur. Erkeklerin de aynen hasta… Read More »

Bir Hastayı Defalarca Ziyaret Etmek

  Aişe’den demiştir ki: Sa’d b. Muaz; Hendek (savaşı) günü,bir adamın kolundaki can damarına atılan bir okla yaralanmıştı. Bunun üzerine Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem onu (sık sık ve daha) yakından ziyaret edebilmek için mescitte onun üstüne bir çadır kur(dur)du. Açıklama: 1. Bir hastayı defalarca ziyaret etmek caizdir. Bilhassa hasta bunu arzu ettiği zaman, bu ziyareti… Read More »

Hasta Ziyaretine Sevap Kazanma Niyetiyle Abdestli Gitmenin Sevap Olması

  Hz. Enes radıyallâhu anh anlatıyor: “Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem buyurdular ki: “Kim güzel bir şekilde abdest alır, müslüman kardeşine, sevap düşüncesiyle hasta ziyaretinde bulunursa, cehennemden yetmiş yıllık yürüme mesafesi uzaklaştırılır.” Sabit dedi ki: “Ey Ebu Hamza, harîf nedir?” diye Enes’ten sordum. Bana: ‘Yıl!” diye cevap verdi.”

Hastayı Ziyaret Edip Yanında Oturan Kimsenin Ecrinin Büyüklüğü

    Resûlullah Efendimiz sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyuruyor. “Kişi müslüman kardeşini hastalığında ziyaret ederse, oturuncaya kadar cennet bahçelerinde yürür. Şayet o kimse hastanın yanında oturup, (hal ve hatırını sorarsa,) Allah’ın rahmetine gark olur. Bu bir sabah ziyareti ise akşama kadar yetmiş bin melek, ziyaretçinin affı (ve rızâyı ilâhiyeye mazhar olması) için dua eder. Bu… Read More »