Günahı Gizlemekte Cevaz

By | 6 Ağustos 2014

feraceler

Günahı Gizlemekte CevazGünahı Gizlemekte Cevaz
İbadeti açıktan yapmak, yahut söylemek riyâ olabilir. Ama günahını gizli tutmak yedi özür ile her zaman caizdir.
BİRİNCİ OZUU: Allahü Teâlâ buyuruyor ki, «Fısk ve günahı gizleyin». Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) buyurdu: «Büyük günaha düşen bir kimse, Allahü Teâlâ’nm örtüsünü onun üzerinde bulundurmalıdır» O.
İKİNCİ ÖZÜR: Bu dünyada örtülü kalırsa, öbür dünyada da örtülü kalacağı ümidi hâsıl olur.
ÜÇÜNCÜ ÖZÜR: İnsanların ayıblaması sebebiyle kalbinin meşgul olacağından, ibadeti karışık ve kalbi dağınık olmasından korkar.
DÖRDÜNCÜ ÖZÜR: Kalbi insanların ayıblamasından ve kötülemesinden incinir. Bu da insanın tabiatında olan bir şeydir. Ayıbla madan incinmek ve ondan kaçmak haram değildir. Ayıblanmayı ve övülmeyi bir tutmak tevhîd makamının sonunda olup, herkes buna ulaşamaz. Ama ayıblanmak korkusuyla tâat etmek câiz olmaz. Çünkü tâat yalnız Allah için yapılır. Övülmemeye ve medhedilmemeye sabretmek kolaydır, ama yıblanmaya sabretmek gayet zordur. Günahı Gizlemekte Cevaz
BEŞİNCİ ÖZÜR: Günahını söylerse, kendisini öldüreceklerinden veya eziyet edeceklerinden korkar. Had cezası icabetse de, günahını gizlemeye ve tevbe etmeye şeriat da izin vermiştir. O hâlde başkasının şerrinden, zararından kaçınmak için günahını gizlemek câiz olur. Günahı Gizlemekte Cevaz
ALTINCI ÖZÜR: Günahını söylemekten, insanlardan utanır. Utanma güzel bir huydur ve imandandır. Utanma başka, riyâ başka şeydir.
YEDİNCİ ÖZÜR: Günahını söylerse, fâsıkların, günahkârların da kendisi gibi yapacağından, günah işlemeye atılacaklarından korkar. Bu niyetlerle günahını saklarsa mâzur olur. Niyeti, kendisini başkalarına verâ’ sahibi olarak tanıtmak ise, riyâ olur ve haram olur. Ama bir kimsenin içi dışı aynı olursa, bu sıddîkların derecesi olur. Bu da şöyle olur ki, kalbinden hiç günah işlemez. Fakat işlerse, Allahü Teâlâ’nın bildiğini kuldan niçin saklayayım derse, bu cahilliktendir ve caiz değildir. Belki Hak Teâlâ’nm sırrını saklamak vâ cibdir.