Güleryüzün İslamiyette Önemi

By | 16 Nisan 2014

güleryüzün islamiyette önemi

Güleryüzün İslamiyette önemiyle ilgili Ayet: “Onlar öfkelerini yutkunurlar. Onlar, halkı da affederler. Allah iyilik edenleri sever.”(Al-i İmran; 134)

Güleryüzün İslamiyette önemiyle ilgili Hadis: “Kardeşine güleryüz göstermen sadakadır. İyiliği emredip, kö­tülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybetmiş kimseye yol göster­men sadakadır.” (Tirmizi, Birr 36)

Güleryüzün İslamiyette önemiyle ilgili Hikâye: Yüzün Sirke Satıyor

Adamın biri çok kaliteli bal sattığı halde, bir türlü balına rağbet et­mezlermiş ve üstelik hemen bütün müşteriler kalitesiz olduğu halde, komşu dükkândan alırlarmış. Adam bir ahbabına içini dökmüş ve bunun sebebini sormuş. Ahbabı da kendisine: “Arkadaşım sen belki iyi bal sa­tıyorsun ama, yüzün sirke satıyor; Onun için balının iyi olması bir mânâ ifade etmiyor.” demiş.