Kıble Neresidir ?

By | 16 Nisan 2014

Kıble neresidir

Kıble neresidir ?

Müslümanların Kıblesi Mekke’de bulunan Kabe’dir. Kıblenin Kabe olması ile ilgili Ayet, Hadis ve Hikaye şöyledir.

Kıble neresidir ile ilgili Ayet: “İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl’ün de size şa­hit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin (arzulayıp da şu anda) yönelmediğin kıbleyi (Kabe’yi) biz ancak Peygamber’e uyanı, ökçeleri üze­rinde geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah’ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.”

(Bakara; 143)

Hadis: “Biriniz namaz kılınca yüzünün karşısına bir şey koysun. Bu­lamazsa bir değnek koysun. Beraberinde bir değnek de yoksa bir çizgi çizsin. Böyle yaparsa önünden geçen kendisine zarar vermez.”

(Ebû Hureyre’den, Ebû Davud, Salat 103)

Kıble neresidir ile ilgili Hikâye:

Kâbe Nasıl Kıble Oldu?

Peygamberimiz, Hicret’in on altıncı ya da on yedinci ayına kadar na­mazlarını Mescid-i Aksa’ya yönelerek kıldı. Fakat Efendimiz kıblenin Mescid-i Haram’a döndürülmesini gönülden arzu eder, bunun için dua ederdi. Bir gün Resûlullah Efendimiz, namazlarını Kâbe’ye yönelerek kılmak iste­yen Bera b. Ma’rur’ın mahallesine gitmişti. Öğle namazını Benî Seleme mescidinde kıldırdı. Her zaman olduğu gibi Kudüs’e doğru namaza durdu ve ilk iki rekâtı o şekilde kıldı. Tam bu esnada Yüce Mevlâ, bundan sonra kıble olarak Kâbe’yi seçtiğini şöyle ferman buyurdu:

“Biz senin yüzünün göğe doğru dönüp durduğunu görüyoruz. İşte şimdi seni, memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursa­nız olun, yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki Ehl-i Kitap, onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir.” (Bakara, 244)

Resûlullah Efendimiz kılmakta olduğu namazın son iki rekâtını Kâbe’ye dönerek kıldı. Artık o günden sonra Kâbe Müslümanların kıblesi oldu.