Ehl-i Beyt

By | 16 Nisan 2014

ehli beyt

Ayet: “Evlerinizde vakarla oturun (evlerinizi karargâh edinin), ilk cahiliye (kadınları)nın süslerini açığa vurması gibi, siz de süslerinizi açığa vurmayın; namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a ve elçisine itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah, sizden kiri (günah ve çirkinliği) gi­dermek ve sizi tertemiz kılmak ister.”(Ahzab; 33)

Hadis: “Nimetleriyle sizi beslediği için Allah’ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin.”(İbn Abbas’tan, Kütüb-ü Sitte, 4492)

Hikâye: “Ehl-i Beytimden Önce Sen Kavuşursun”

Hz. Âişe (ra) anlatıyor: Bir gün Fatıma geldi. Resûlullah’ın yanına oturdu ve gizli konuştular. Fatıma çok ağladı. Kızının çok ağladığını gö­ren Resûlullah, bir daha gizli olarak bir şeyler söyledi. O zaman Fatıma güldü. Resûlullah gidince, Fatıma’dan gizli konuştuklarının ne olduğunu sordum. “Resûlullah’ın sırrını ifşa edemem” dedi. Resûlullah ahirete in­tikal edince tekrar sordum. O zaman dedi ki, “İlk gizli konuşmamızda babam; ‘Cebrail (as) her sene bir kere Kur’ân-ı Kerim’i benimle karşılık­lı okurdu. Bu sene iki kere okudu. Bundan ecelimin yaklaştığı anlaşılır. Allahu Teâlâ’dan sakın ve sabırlı ol!… Ben senin için güzel selefim1 bu­yurdu. Onun için ağladım. Üzüldüğümü görünce, ikinci defa gizli ko­nuşmamızda, ‘Ehl-i Beytimden bana en önce sen kavuşursun’ buyurdu.” Resûlullah’ın vefatından altı ay sonra, Hz. Fatıma vefat etti.