Giyiniş Tarzları İle İlgili Hadisler

By | 11 Aralık 2014

giyinis-tarzlari-ile-ilgili-hadislerEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), iki türlü giyinişi yasakladı. Biri, ‘İştimâlu’s-Sammâ’dır. Sammâ’; kişinin, üzerinde (başka) hiçbir elbise olmaksızın (ihramda olduğu gibi) elbisesini (sol) omzu üzerinde sarıp diğer tarafı açmak.

Diğer (yasak olan) giyiniş şekli de, kişinin üzerinde avret yerlerini örtecek bir şey yokken oturur vaziyetteyken bir tek elbise içerisinde dizlerini dikip oturmasıdır.”

(Buhârî, Salat 10, Libas 20, 21; Müslim, Büyu’ 2 (1511)