Geçmiş Ümmetlerin Günahları ve Tövbesi

By | 21 Eylül 2014

hasema

 

tövbeBütün bu zikredilenler Alah Teâlâ’nm Peygamberimiz Hz. Muhammec Mustafa’ya (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) ihsanı ve bereketi sayesindedir. Geçmiş za manlarda yaşayan ümmetler böyle değildi. Onlardan biri veya bir topluluk bi günah işledikleri zaman, onlar için helâl olan bazı şeyler kendilerine haram kılınırdı. Yine aynı şekilde onlardan biri bir günah işlediğinde, kapılarında ya da alınlarında, “Falan kişi falan günahı işlemiştir” diye yazılmakta idi. Tövbe ettikleri zaman da durum aynı olurdu.

Allah Teâlâ bu ümmetten bahsedilen zorlukları hafifletmek suretiyle kal­dırdı. Nitekim yüce Allah bu durumu ayet-i kerimesinde şöyle ifade etmektedir: “Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfi­ret dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır.”

O halde her müslümana gereken sabah akşam, her vakit Allah Teâlâ’ya yaptığı günahlardan ötürü tövbe etmesidir.

Mücâhid (rahimehullâh) demiştir ki: “Akşam olduğunda ya da sabah kalktı­ğında Allah Teâlâ’ya tövbe etmeyen kimse kendisine yazık etmiştir.”

Öyleyse kişi, her vakit Allah Teâlâ’ya tövbe etmeli ve beş vakit namazını düzenli kılmaya gayret etmelidir. Çünkü Allah Teâlâ beş vakit namazı, bü­yük günahlar hariç, kulun küçük günahlarının bağışlanması için bir vesile kılmıştır.

Abdullah b. Mesud (radıyallâhu ‘anh) anlatıyor: “Adamın biri Resûlullah’m (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) yanına gelerek,

–        Ey Allah’ın Resûlü! Birbostanda kadının biriyle karşılaştım. Ona sarıldım, öptüm ve her türlü şeyi yaptım, fakat zina etmedim, dedi.

Resûlullah (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) bir müddet suskun kaldı. Sonra şu ayet-i kerime nazil oldu: “Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyen­lere bir hatırlatmadır.”

Bu ayetin inmesinin ardından Resûlullah (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) adamı ça­ğırdı ve ayet-i kerimeyi ona okudu. Orada bulunan Hz. Ömer (radıyallâhu ‘anh)

–        Ey Allah’ın Resûlü! Bu ayet sadece o adam için mi indi, yoksa herkes için mi? diye sordu. Resûlullah (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem),

–        Herkes için indi, buyurdu.