Abdullah B. Abbas’a Peygamber Efendimizin Tavsiyeleri

By | 27 Mart 2014

Abdullah B. Abbas'a Peygamber Efendimizin Tavsiyeleri

Abdullah B. Abbas’a Peygamber Efendimizin tavsiyelerine örnek olarak şu kıssaları verebiliriz ;

Medine’ye hicret ettikten hemen sonra Allah Resûlü’nün (a.s.m.) gözde öğrencilerinden biri olan Abdullah b. Abbas kısa zamanda uzun sûreleri ezberleyerek Efendimiz’e dinletti.

Abdullah b. Abbas anlatıyor:“Allah Resûlü’nün zamanında, on iki yaşında iken Mufassal Sûreler’in tamamını ezberleyip, ona okudum.”[1]

Abdullah B. Abbas’a Peygamber Efendimizin tavsiyelerinden en önemlilerini kendisi bize nakletmiştir.

Allah Resûlü (a.s.m.), etrafında bulunan pek çok çocuk ve genç gibi zaman zaman ona da tavsiyelerde bulunur, onu iyiye ve güzele yöneltirdi.Abdullah b. Abbas anlatıyor:

“Bir gün Allah Resûlü’nün terkisine binmiştim. Yolda bana,

– Çocuğum! Sana bazı sözler öğreteceğim, onları ezberle, hiçbir zaman aklından çıkarma: Allah’ın hakkını korursan Allah’ta seni korur, onu istediğin zaman yanında bulursun. Geniş zamanda Al­lah’ı tanı ki, Allah da dar zamanda seni tanısın. Bir şey isteyeceğin­de Allah’tan iste! Yardıma ihtiyacın olduğunda, Allah’tan dile!

İyi bil ki, bütün insanlar sana yardım etmek istese, Allah dile­memişse hiç kimse sana yardım edemez. İsteseler de Allah’ın dile­diği bir musibeti kaldıramazlar.

İyi bil ki, zafer sabırla elde edilir. Hoşuna gitmeyen durumlara sabretmekte pek çok hayır vardır. Genişlik sıkıntıdan sonra gelir. Zorlukla birlikte kolaylık vardır.

İyi bil ki, başına gelenler bir hatandan dolayı gelmediği gibi, yapmış olduğun hatalar musibetine neden olmaz. Allah’ın yazıp takdir ettiğinden başkası olmaz. Kalem kurudu, sahifeler dürüldü. Allah’a onun severek, isteyerek ve yakîn ile yani görüyormuşçasına ibadet et!”[2]

Abdullah B. Abbas’a Peygamber Efendimizin tavsiyeleri tüm müslümanlara örnek olacak tavsiyelerdendir.[1] Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, 10/289.

[2] Müsned, 1/293; Taberânî, 11/123; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gâbe, 3035.