Fıkıh Nedir ?

By | 6 Haziran 2014

kuran

fıkıh nedir kısacaFıkıh Nedir ?

Fıkıh: “bir şeyi bilmek” demektir.

Istılahta fıkıh nedir : tafsili (açıklamalı) delillerden çıkarılan şer’i anlamda kısmî hükümleri bilmektir.

Fıkhın mevzuu: Mükellefin, yani akıl baliğ olan müslümanlarm, fiilleridir.

Fıkhın kaynağı: Kitap, sünnet, lcma-i ümmet ve kıyastır.

Fıkhın amacı: İnsanı iki dünyada huzur ve mutluluğa erdirmektir. Her müslümanın ihtiyacı miktarı fıkhı öğrenmesi Farz-ı ayn dır.

Fıkıh nedir, Fıkhın Hükmü ve Fazileti: Her müslümanın ihtiyacı miktarı fıkhı Öğren­mesi farz-ı ayn’[1] dır. Bir kimse Kur’ân’ın bir kısmını öğrense, kalanı için vakit bu- lamasa dahi, efdal olan fıkıhla meşgul olmasıdır. Çünkü Kuran’ı ezberlemek farz-ı kifaye[2], fıkhın lazım olan miktarını öğrenmek ise Farz-ı ayn’dır[3].

 

[1] Farz-ı Ayn: Mükellef olan her müslüman şahsa dinde bilmesi ve amel etmesi farz olan hususlardır.

[2] Farz-ı Kifaye: Müslümanlardan bir kısmının bilip işlemesiyle diğerlerinin üzerinden kalkan hususlardır.

[3] tbn-i Abldîn, Şamil Y. İst, 1982, C: 1 S: 37