Kabirde İlk Gece Sorulacak Sorular

By | 6 Haziran 2014

namaz-kildiran-seccade

kabirde ilk gece sorulacak sorularKabirde ilk gece sorulacak sorular nelerdir ?

“Men Rabbüke” Rabbın kimdir? Bu kabirde ilk sorulacak sorudur. Allah (cc) ruhlar aleminde iken ruhlarımıza sordu:

“Elestü bi Rabbikiim”

Ben sizin Rabbiniz değil miyim?

Cevap verdik: “Gâlû belâ”: Evet bilâkis sen bizim rabbimizsin dedik.

Elestü’nün içerdiği sorular

a)     Kullarım dünyada sizin üzerinize tasarruf ve hüküm koyma hakkına sa­hip miyim? diye Allah (cc) bize sorunca.

–        Evet, sahipsin dedik.

b)    Tek hâkiminiz ben olduğuma şahadet eder misiniz? diye sordu.

–        Evet, dedik.

c)     Yaşayışınızı, hayatınızı benim emir ve yasaklanma göre uyduracak mısı­nız? dedi.

–        Evet, dedik.

d)    Doğumunuzdan ölümünüze kadar bana isyan etmeyeceksiniz değil mi? dedi.

–        Evet, dedik.

e)     Nefsinize ve şeytanlara uymayacaksınız, bana uyacaksınız değil mi? dedi.

–        Evet, dedik.

D Bana ibâdet edeceksiniz değil mi? dedi.

–        Evet, dedik.

g)    Kur’ân’ıma ve rasûlümün emirlerine uyacak mısınız? dedi.

–        Evet, dedik.

h)    Ey Kadınlar! Tesettür (örtünün) emrime uyup, avret (el, yüz, ayak hariç) yerlerinizi, saçınızı örtecek misiniz? dedi.

–        Evet, dedik.

Galu Belada ki verdiğimiz bu söze uyarsak Kabirde ilk gece sorulacak sorulara doğru cevap vere­bileceğiz.

Ruhlar âlemindeki yine Elestü Bezminde işaret yoluyla Allah (cc) (c.c.) bizlere hitaben: “Ey kullarım! Yaratacağım dünyada,

Ben’den başka Rabb,

Ben’den başka Mürebbî (terbiyeci),

Ben’den başka Hâkim (hükmedici),

Ben’den başka lider… kabul edecek misiniz?

Benimkinden başka sistem, yol,

Benimkinden başka emir, yasak, nizam,

Benimkinden başka ahlâk… kabul edecekminisiniz?

Rabbinizden başka tağutara, şeytanlara, itaat ve ibâdet edecek misiniz?” di­ye sorunca,

– Hayır, diye söz verdik.

Bazı câhiller ve inkarcıların açılıp, saçılın, dans edin, eğlenin, Allah (cc)’ın örtünün emrine karşı gelin dediklerinde, onlara mı, yoksa Bana mı itaat edecek­siniz? diye sorunca:

“- Hayır, Ya Rabbi! Ancak Sana kulluk ve itaat edeceğiz” dedik. Ve dünyaya geldik. Cüz’i irâde (akıl) ile imtihan edilmeye gönderildik.

Kabirde ilk gece sorulacak sorulara layıkıyla cevap verebilen kullardan olmayı Allah nasip etsin tüm müslümanlara.