Mevtayı Nasıl Bilirdiniz Sorusu

By | 6 Haziran 2014

hac-umre-seti

Mevtayı Nasıl Bilirdiniz sorusuMevtayı Nasıl Bilirdiniz Sorusu doğrumudur ?

Müslümanların kendi ölüleri hakkında kin ya da sevgiden doğ­mayan şahitliklerini Allah’ın (cc) hesaba katacağı söyleniyor. Bu yüzden Allah Rasulü Efendimiz: “Ölülerinizin iyi yönlerini anın.”[1] “Hangi Müslümana dört kişi, hatta üç kişi, hatta iki kişi iyi şa­hitlikte bulunursa, Allah onu cennete koyar.”[2] “Siz Allah’ın yer­deki şahitlerisiniz; kime iyi şahitlikte bulunursanız, ona cennet hak olur, kime de kötü şahitlikte bulunursanız, ona da cehennem hak olur”666…buyurmuştur. Ancak bu hadislerde sözü edilen şahit­lik, günümüzde cenaze kıldırırken, “mevtâyı nasıl bilirdiniz sorusu sorularak yapılan şahitlik değildir. O tür bir şahitlik, Allah Rasulü Efendimiz (sa) tarafından uygulanmadığı gibi, ashabı ve onları “ih­san” ile izleyenler tarafından da uygulanmamıştır. Dolayısıyla bu, onun yoluna zıt bir bidattir.[3] Çünkü bu tür tezkiyelerde, “İyi bili­riz” demekten başka bir cevap yoktur. Ölenin fasık olması halinde, birçok insan yalancı şahitliğe sevk edilmektedir. Ancak; kâfir üze­rine namaz kılmak haram olduğu için, imam: “mümin midir, kâfir midir?” anlamında, “Nasıl bilirsiniz?” diye sorarsa bu anlamda caiz olabilir, fakat bugün mevtayı nasıl bilirdiniz sorusuyla kastedilen şey bu değildir, dolayısıyla gereksiz bir bidat işlenmektedir. Bununla beraber mevtanın borcu bulunabilir. Bu sebeple hakkı hukuku olanınız var mı? Diye sorar ve bunun gereğini yerine getirirse bu sünnete uygun bir iş olmuş olur.

[1] Tirmizî, cenâiz 34

[2] Tirmizî, cenâiz 63

[3] es-Subkî, el-Menhel VIII/253