Felak ve Nas Surelerini Okumanın Fazileti

By | 13 Kasım 2014

yasin suresinin tefsiriUkbe b. Âmir (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Görmedin mi? Bu gece bir benzeri (daha önce) hiç görülmemiş bazı ayetler indirildi. Felak ve Nas (suresindeki) ayetler.”

Abdullah b. Hubeyb (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

Biz, yağmurlu ve çok karanlık bir gecede bize namaz kıldırması için Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i aramak üzere dışarı çıkmıştık. Kısa bir müddet sonra Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i bulduk. (Bize):
– ‘Namazı kıldınız mı?’ diye sordu. (Ben, onun sözüne devam edeceğini zannederek) bir şey söylemedim. Bunun üzerine (bana):

– ‘Oku!’ buyurdu. (Ben yine aynı düşünceyle) bir şey söylemedim. Sonra (tekrar bana):

– ‘Oku!’ buyurdu. (Ben aynı düşünceyle yine) bir şey söylemedim. Sonra (tekrar):

– ‘Oku!’ buyurdu. Bunun üzerine ben:

– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Ne söyleyeyim?’ dedim. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Her akşam ve sabah üçer defa; “İhlas Suresi”, “Muavvezeteyn” (Felak ile Nas surelerini) okuman, kendini, her türlü şeyden korumaya yeterlidir’buyurdu.”

(Kur’an’m bu son iki suresi, ayrı ayrı iki sure ise de ve Kur’an’da böyle yazılı olmakla birlikte, aralarındaki yakın ilgi ve konularının yakınlığı nedeniyle iki sureye ortak isim konularak “muavvezeteyn” denilmiştir. Yani “sığınma” sureleri ismini almışlardır.

Mümin kul, bu iki sureyle, bütün varlıklardan ve insanlardan gelebilecek maddi ve manevi kötülüklerden korunmuş olur. İşte bunun için Kur’an, bu dualar son bulmuş, Allah tarafından insanlığa en güvenilir sığınma yolu gösterilmiştir. Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem), her gece yatağına girerken bu sureleri okumak suretiyle ümmetine güzel bir örnek olmuştur.)