Fatiha Suresi

By | 30 Eylül 2014

FATİHA SURE-İ ŞERİFENİN FAZİLETİDuanın Arapçası :

Elhamdü lillâhi rabbirâlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. ıvyâke na’büdü ve iyyâke nesta’în. ihdinassirâtal müstakim. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Amin)

Duanın Anlamı :

Hamd (övmek, övülmek); O, âlemlerin Rabbi, O Rahman, Rahim, O, ihiret gününün mâliki Allâh’m (hakkı) dır. O’na mahsustur. İlâhi! Yalnız Sana ibadet ve kulluk ederiz, sade Sen’den yardım dileriz. Bizi doğru yola -lidayet eyle. Kendilerine bol bol nimet verdiğin bahtiyarların yoluna, ki onlar ne azıp sapmış, ne de gazabına uğramışlardır.Okuduktan sonra tuz siğillerin üzerine sürülür ve bu tuz parçası bir toprağa gömülür. Allah’ın izniyle siğillerin yakın zamanda yok olduğu görülür..