Fâsid ve Bâtıl Nikâhlar

By | 1 Ağustos 2019

Evlenmenin şartlarını tamamen ihtiva eden nikâha “sa­hih nikâh” denir.

Sıhhat şartları tamam olmayan nikâha da “fâsid” nikâh denir. Meselâ, şâhitsiz evlenmek, birbirine mahrem iki kadını bir nikâhta birleştirmek, başkasının iddetlisiyle evlenmek, üç talakla boşanmış kadınla şer’î tahlil olmadan  İmam-ı Âzam’a göre- aynı erkeğin tekrar evlenmesi gibi.

Asla evlenme hükmü ihtiva etmeyen nikâha ise, “bâtıl nikâh” denir. Başkasının karısıyla bile bile evlenmek; Müs­lüman kızın, Müslüman olmayan erkekle evlenmesi; mürted ile herhangi bir kimsenin evlenmesi; bir şahsın İmameyn’e (imam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed) göre nikâh düşme­yen hısımlarından biriyle evlenmesi gibi.

Şahitlerin huzurunda belirli bir zaman için yapılan “mu­vakkat nikâh” ve “mut’a nikâhı” câiz değildir, bâtıldır.

Evlilikle ilgili bu mühim bahse de bu şekilde hülasa ola­rak baktıktan sonra şimdi, evliliğe giden yoldaki diğer saf­halara bakalım.