Ezan

By | 4 Kasım 2014

ezanMuâviye (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:
Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Müezzinler kıyamet günü (insanların) en uzun boyluları olacaklardır.”
Müezzinlerin kıyamet gününde insanların en uzun boyunlu olmasından ne kast edildiği selef ve halef alimleri arasında ihtilaflı bir meseledir.
Bazılarına göre bundan maksat; müezzinlerin ilahi rahmeti görmeye en fazla özenen insanlar olmalarıdır. Çünkü bir şeyi görmeye özenen ona doğru boynunu uzatarak bakar.Bazılarına göre de pek çok sevap görmeleridir.
Bazılarına göre de insanların reisi ve kavmin büyüğü olmalarından kinayedir.Bazılarına göre de kıyamet gününde onlara tabi olanlar çoktur.
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile birlikte oturuyorduk. Derken Bilâl ayağa kalkıp ezan okumaya başladı. Ezanı bitirince Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Kim müezzinin söylediklerini bilerek, inanarak tekrar ederse cennete girer’ buyurdu.”
Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim yedi yıl Allah rızası için müezzinlik yaparsa cehennem ateşinden kurtulacağı yazılır.”
Berâ’ ibn Azib (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah ve melekleri, ilk saftakileri salat/tebrik ederler. Müezzine gelince, sesinin gürlüğü ölçüşünce kendisine mağfiret edilir. Canlı-cansız (bütün) varlıklar, kıyamet günü müezzine şahitlik ederler. Müezzine de okuduğu ezanı işitip namaz kılanların aldığı sevap kadar sevap verilir.”