Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar ile İlgili Sorular

By | 1 Ekim 2014

eti-yenen-ve-yenmeyen-hayvanlar-ile-ilgili-sorular1. Etleri yenen hayvanlar hangileridir?

Genel kural olarak, yaratılışında vahşet ve tiksinti verici bir durum olmayan hayvanların etleri helaldir, yenilebilir. Ördek, hindi, tavuk, kaz, deve kuşu, bağırtlan, bıldırcın, güvercin, zürafa, koyun, keçi, sığır, deve, manda, tavus kuşu, ekin kargası, kırlangıç, tavşan, turna, serçe, sığırcık kuşu, saksağan, kumru, bülbül, keklik vb. bunların etleri helaldir.

2. Etleri yenmeyen hayvanlar hangileridir?

Genel olarak azı dişleriyle kapıp avlayan ve parçalayan hayvanların etleri haramdır, yenmez. Bunlar; kurt, ayı, aslan, kaplan, köpek, tilki vb. Diğer taraftan tırnaklarıyla kapıp avlayan ve tiksindirici durumda olan yırtıcı kuşların da etleri haramdır, yenmez. Kartal, kuzgun, şahin, akbaba, alacakarga vb.

3. Eti yenen hayvanlar kaç kısımdır?

Eti yenen hayvanlar: Denizde yaşayanlar, karada yaşayanlar olmak üzere iki nevidir.

4. Denizde yaşayan hayvanların yenip yenmemesi durumu nedir?

Denizde yaşayan hayvanlardan bütün balıkların eti yenir. Diğerleri yenmez. Ayrıca; kendiliğinden ölen veya öldürüldüğü halde, suyun yüzünde karnı yukarı olarak yatmakta olan balıkların da eti yenmez. Yani, daima suda yaşayan ve su içinde hayatını devam ettiren her nevi balık helaldir, yenebilir. Yılan balığı da böyledir, yenebilir.