Allah’ın İsimlerinin Anlamı -9

By | 1 Ekim 2014

esmaül hüsna sayısıEL ĞANİYY: Gani Çok zengin ve herşeyden müstağni Günde Zikir Sayısı: 1060 Büyük servet ve geniş rızık okunur.
Ya Ğaniyy ismini zikreden; maddi ve manevi zenginliğe ulaşır, hiç bir şeye muhtaç olmaz. Zenginlerden olur.
EL MUĞNİ: Muğni
Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur. Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.
EL MÂNİ’: Mani Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen Günde Zikir Sayısı: 161 Kaza beladan uzak olmak için
Ya Mani ismini zikreden çok korktuğu ve çekindiği şeylerden emin ve muhafaza olur. Gelecek zararlardan korunur. Ya Mani ismi insanı şehvet ve nefsin arzularından korur. Yatarken okunursa eşler arasındaki soğukluk kalkar. Yolculuk sırasında okunursa her türlü bela ve kazalardan uzak olunur.
Ed DÂRR: Darr
Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan günde 1001
Zararlı kişinin kahrı için Ya Darr ismi düşmana ve zalimlere çeşitli hastalıklar verdirme hususunda etkilidir. Bu ismi okuyan insanların şerrinden korunur.
EN NÂFİ’:  Nafı
Ya Nafı ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur. Sırlara vakıf olur. Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur.
EN NÛR:  Nur
Ya Nûr ismini zikredenin kalbini iman nuru ve hikmet kaplar. Kalbinden taşan nur yüzündede görülür. Kalpleri ve bedenleri nurlamr. Okuyan doğru yolu bulur.
EL HÂDÎ: Hadi
Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdirenGünde Zikir Sayısı: 400 (20X20) çocukların itaatkar olması için okunur.
Ya Hadi ismini zikreden hidayete erer. Hükmedecek kuvvete erer. Her işinde başarılı olur. Bütün mahlukat itaat eder. Rızkını kolay kazanır.
EL BEDî’: Bedi
Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.
EL BÂKÎ: Baki
Varlığının sonu olmayan Günde Zikir Sayısı: 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için
Ya Baki ismini zikredenin ömrü uzun ve sıhhatli olur.Afet ve belalardan uzak olur. Makam ve mevki edinir. Makamı, mülkü elinden gitmez. Korkularından kurtulur.
EL VÂRİS:  Varis
Ya Varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.
ER RAŞÎD: Reşid
Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran  Günde Zikir Sayısı: 514
İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için Ya Raşîd ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır.
ES SABÛR: Sabur
Çok sabırlı Günde Zikir Sayısı: 298 Başladığı işi kolay bitirmek için Ya Sabur ismini zikreden; şiddet ve zorluk görmez. Müşkülat anında Allah, sabır ve sebat ihsan eder. Teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. O işten acizlik getirmez, ondan vaz geçmeden sonunu getirir. Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.