Endişe ve Kaygı Boşluğun Dostlarıdır

By | 1 Ağustos 2019

Kendinde gördüğün, sana sirayet etmiş, hayatına bir hastalık gibi bulaşmış, etrafında ümitsizlik ve huzursuz­luk bulutları gibi uçuşan endişeyi, hayatından sil at, yırt at, sök at!

Seni ne olacağı, nasıl olacağı ve ne zaman olacağı gi­bi değişik kaygılara düşürecek fikirlerden zihnini temiz­le.

Duru bir kalp ve tam bir teslimiyet duygusuna bürün. Sabırlı ve metanetli ol.

Kaygılanacağın tek şey Allah (cc)’ın rızası doğrultu­sunda yapmadığın işler, endişeleneceğin an ise, akima Ahiret geldiği vakit olsun.

Dünya ve onun kederlerine bürünüp endişe ve kaygı­ya düşme. Gelip geçici duygulara kapılıp asıl olan mut­luluğunu zora sokma ve tehlikeye atma.

Kendinle yüzleş ve seni neyin endişeye koyduğunu düşün.

Allah (cc)’ın her an kullarıyla birlikte olduğu düşün­cesine sahip bir kişinin endişeye kapılması mümkün de­ğildir.

Hani, Efendiler Efendisi (sav) Medine’ye hicret ederken yanında bulunan yol arkadaşı Sıddık Hz. Ebubekir (ra)’in endişeye kapıldığını gördüğünde

“Üzülme, Allah (cc), bizimle beraberdir” demişti ve Hz. Ebubekir (ra)’in kalbi inşirah bulmuştu. İşte bu; Al­lah (cc)’a olan itimat ve teslimiyettir.

Elbette bu, insan için zor bir yol ve acı bir ilaç ola­caktır. Fakat meyvesi tatlı ve sonu selamete çıkacaktır Allah (cc)’ın izni ile…