Allah (cc)’ın Nasip Ettiğine Razı Ol

By | 1 Ağustos 2019

Allah (cc)’ın bizler için verdiği şeyleri kimi zaman hoş karşılamıyor ve günaha giriyor olabiliriz. Hz. İbra­him’in karısı ve Hz. İsmail’in annesi olan bir kadının, yani Hacer’in söylediği şu söz ne güzel;

Hz. İbrahim onu ve oğlunu ıssız ve ekinsiz bir yerde bıraktıktan sonra ayrılıp giderken onun peşinden kulak­larında yankılanan şu sözleri söylemişti:

“Ey İbrahim! Hiçbir insan ve hiçbir şey bulunmayan bu vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?” Hz. İbra­him’in dönüp bakmadığını görünce; “Bunu sana Allah (cc) mı emretti” diye sordu.

Hz. İbrahim: “ Evet” diye cevap verince, Hacer vali­demiz;

“O halde Allah (cc) bizi zayi etmez” dedi.

Evet, Allah (cc) hiçbir zaman kendisine inanan ve dayanan Salih kullarını zayi etmedi. Hacer’i de zayi et­medi ve Kehf suresinde geçtiği üzere daha güzelini na­sip eyledi. O zamanlar kimsenin uğramadığı Mekke top­raklan, Hacer validemize verilen zemzem suyu ile bu­gün en kalabalık olan yer haline geldi.

Allah (cc)’a güven ve itimat hiçbir kulu yarı yolda bırakmadı. Her ne olursa ve ne verilirse kabul etmek, ne­ticesinde kesin bir nimete sebep oldu.

Kabul etmek kötü ve boş şeyleri kabul değildir. Allah (cc)’tan gelen, üzüntü ve elem verici olayları yahut gön­le hoş gelmeyen bir şeyi sabır ile kabullenip sonunun se­lamet olduğunu bilmek, anlamaktır.

Bu yolda hiç kimse zayi olmamış ve unutulmamıştır. Hiç kimsenin yaptığı karşılıksız kalmamış ve eksikte ve­rilmemiştir. Bize gelene, bize verilene razı olalım, belki bu bizim için çok daha hayırlı ve sonu çok tatlı olacak acı bir ilaç gibidir.