Ehl-i Kitap Ne Demektir ?

By | 12 Mayıs 2014

Ehl-i kitap ne demektir

Ehl-i kitap ne demektir sorumuza Ayet ve hadislerle açıklama yapmak isteriz.İlk olarak Ehl-i kitap ne demektir sorumuza  Ayet (Al-i İmran; 70)  ile açıklama yapalım;

  “Ey ehl-i kitap, siz (gerçeği) gördüğünüz halde niçin Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?”

Ehl-i kitap ne demektir sorumuzla ilgili Hadis ise şöyledir ; “Müslüman olmamızla Cenab-ı Hakk’ın bizi, ‘İman edenlerin gönüllerinin Allah’ı zikretmek üzere yumuşaması ve ondan gelen hakika­te bağlanması zamanı daha gelmedi mi? Onlar, daha evvel kendilerine ki­tap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş, artık kalpleri kararmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasıklardı.’ (Hadid;16) mealindeki ayetle azarlaması arasında dört yıllık zaman mevcuttur.” (Müslim, Tefsir 24)

Hikâye: “Onlara Anlat”

Muaz b. Cebel (ra) şöyle anlatır: Allah Resulü (sav) beni Yemen’e gön­derdi ve (gönderirken) şöyle buyurdu: “Sen Ehl-i Kitap bir topluma gidi­yorsun, onları Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın elçisi ol­duğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bu isteğini yerine getirirlerse on­lara, Allah’ın (c.c.) onlar üzerine her gündüz ve gecede beş (vakit) namaz farz kıldığını, onlar bunu da kabul ederlerse, kendilerine Allah’ın onlar üzerine zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen zekâtı farz kıldığını bildir. Onlar bunu da kabul ederlerse, seni onların malların en iyilerini almak­tan sakındırırım.”