Hz.Meryem Kimdir ?

By | 12 Mayıs 2014

Hz.Meryem kimdirHz.Meryem kimdir sorumuza cevap olacak şekilde ki  Ayet şöyledir ; “Hani melekler, dediler ki: ‘Meryem, doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. O, dünyada ve ahirette ‘seçkin, onurlu, saygındır’ ve yakın kılınanlardan­dır. Beşikte de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve o sahiller­dendir.’ ‘Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken, nasıl bir çocuğum ola­bilir?’ dedi. Allah neyi dilerse yaratır. Bir-fsin olmasına karar verirse, yal­nızca ona ‘Ol’ der, o da hemen oluverir.” (Al-i İmran; 45-47)

Hz.Meryem kimdir sorumuzla ilgili rivayet edilen Hadiste şu şekildedir: “Sana dünya kadınlarından Meryem binti İmran, Hatice binti Huveylid, Fatıma binti Muhammed ve Asiye yeter.” (Tirmizi, Ebû Davud ve Şabi)

Hz.Meryem kimdir, Hz. Meryem’in doğumu nasıldır ?

Hz.İsa’nın annesi olan Meryem, İsrailoğullarının âlimlerinden biri olan ve Davut’un (as) soyundan gelen İmran’ın kızıdır. Allah iman eden­lere namusunu koruyan, İmran’ın kızı Meryem’i de misal gösterir. Mer­yem “dindar kadın” demektir. Erkeklerden sakınan, iffetli anlamında “Betül” adıyla da adlandırılır.

İmran’ın hanımı Hanna, kısır bir kadın olup, hiç çocuğu olmamıştı. Bir gün bir ağacın gölgesinde otururken yavrusunu doyurmaya çalışan bir kuş gördüğünde bu olay içindeki çocuk sahibi olma duygusunu alevlen­dirdi. Kendisine bir çocuk ihsan etmesi için Allah’a dua etti ve duası ka­bul edilirse çocuğunu Beytül-Makdis’e hizmetçi olarak adadığını söyledi.

Bir zamanlar İmran’ın karısı şöyle demişti:

‘Rabbim! Karnımda taşıdığım çocuğu sadece sana hizmet etmek üze­re adadım. Bunu benden kabul et.’ (Al-i İmran; 35).

Hanna bu adamayı yaparken çocuğunun bir kız olma ihtimali aklına gelmemişti. Eğer çocuk kız olursa Beytül-Makdis’te hizmette bulunması nasıl mümkün olabilirdi! Kadınların özel durumları buna müsaade etme­diği gibi, kurallara göre de bu imkânsız bir şeydi. Bunun içindir ki, Mer­yem, dünyaya geldiği zaman annesi, Allah’a şöyle seslenmişti:

“Rabbim! Ben onu kız doğurdum! Halbuki Allah onun ne doğurduğu­nu çok iyi biliyordu. Erkek, kız gibi değildir. ‘Ben onun adını Meryem koydum. Onu ve neslini kovulmuş Şeytanın şerrinden Sana emânet edi­yorum.” dedi. (Al-i İmran,