İslamiyetin Esirlere Bakışı

By | 16 Nisan 2014

İslamiyetin esirlere bakışı

İslamiyetin esirlere bakışı ile ilgili Ayet: “Hiçbir peygambere, yeryüzünde kesin bir zafer kazanıncaya ka­dar esir alması yakışmaz. Siz dünyanın geçici yararını istiyorsunuz. Oy­sa Allah (size) ahireti istemektedir. Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Enfal; 67)

İslamiyetin esirlere bakışı ile ilgili Hadis: “Ashâbım, bana ve Abdülmuttalib oğullarının payına düşen bütün esirleri ben serbest bıraktım. İçinizden, kardeşlerinizin gönlünü hoş etmek, karşılığını Allah’tan almak isteyenler de böyle yapsın.”

İslamiyetin esirlere bakışı ile ilgili Hikâye: Savaş Fidyesi

Efendimiz’in gerçekleştirdiği savaşlarda esirler fidye verebildikleri takdirde özgürlüklerine kavuşuyorlardı. Bedir savaşında da böyle olmuş­tu. Ancak bazı esirler fidye karşılığı salıverilirken, bazıları para temin edemeyince Resûlullah Efendimiz bir esirin on Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmelerini emretmiş ve onları bu hizmetleri karşılığında salı­vermiştir.