Duanın Edepleri – 5

By | 15 Eylül 2014

zor durumda okunacak dualar

19 –  Duâdan  Evvel Sadaka Verip Hayır İşlemek

Duâ eden bir kul, duâ etmezden evvel az da olsa bir sadaka verir, ya da bir hayır işlerse, o duanın kabul olmasına vesile olur. Böyle bir hareketten sonra yapılacak dua kabule şayan olur.

20 –  Duâdan  Sonra Elleri Yüze Sürmektir

Duâ eden bir kimse duâ ederken ellerin iç kısmını semaya doğru aça­rak yüzüne hafif meyil ettirmelidir. Zira sünnettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) de böyle dua ederdi. Hatta bir hadis-i şeriflerinde:

“İzâ deavtellahe fed’u bibatni kefeyke ve lâ ted’u bizuhûrihima feizâ ferağte femsah bihimâ vecheke.”

“Allah’a duâ ettiğin zaman, ellerinin içini yüzüne, arkasını yere karşı yönelterek duâ et; sırtıyla duâ etme! (Duâyı) bitirdikten sonra da iki elini yüzüne sür!” buyurmuşlardır.

21 – Duâyı İhlas İle Okumaktır

Duâ eden bir kul, sıdk ile ihlâs ile duâ etmelidir. Zira, ihlâs olmayan bir işte riyâ olur. Riyâ ise, en kabih, en çirkin bir huydur.

İhlâs, duâda ehemmiyetli olduğu gibi, bütün işlerde de mühimdir. Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücud Hazretleri, bir ayet-i kerimesinde:

Ve mâ ümirû illâ liya’büdullahe muhlisıyne lehüddiyne hunefâe ve yükıymussalâte ve yü’tüzzekâte ve zâlike diynül kayyime.”

“Halbuki onlar Allah’a onun dininde ihlas (ve samimiyet) erbabı muvahhidler olarak ibadet etmelerinden, namazı dosdoğru kılmalarından, zekatı vermelerinden başkası ile emrolunmamışlardı.En doğru din de bu idi.” buyurmuştur