Duanın Edepleri – 3

By | 15 Eylül 2014

ezandan sonra okunacak dua12- Tenha Yerlerde ve Şerefli vakitlerde Duâ Etmek

Duâ eden bir kul, duâ ederken mümkün olduğu kadar tenha bir yerde duâ ederse daha muteberdir. Gerçi duâ her yerde olur ve her nerede olursa olsun duâ etmek, Allah’ı zikretmek caizdir. Fakat tenha bir mahalde edilen dua sıdk-u hulûs ve kalbin temizliği ile olacağı muhakkaktır.

13- Duâyı Yavaş Yavaş Okumak

Duâ eden kimse yavaş yavaş ve Cenâb-ı Allah’a yalvara yalvara, ne pek yüksek, ne de çok gizli sesle; ancak kendi işitecek kadar hafif perdeden okumalıdır.

14- Duâyı Tekrar Etmek

Bir kul, duâ eder de maksad hâsıl olmazsa: “Duâm kabul olunmadı!” diye bırakıvermeyip bir daha, şayet yine kabul olunmazsa tekrar bir daha dua etmeli, aynı duayı üç def’a tekrarlamalıdır.

15- Haram Olan Şeyler İçin Duâ Etmemek

Bir kul, yapacağı duâyı: (kolay hırsızlık etmesi yada kumar oynarken şansı açık olması, yahut içilmesi haram olan bir içkiyi içtiğinde şifa hasıl olması için, veyahut adam öldürürken Cenâb-ı Allah’tan kendisine yardım etmesi için) etmemelidir.

16- Duâ Kabul Olmadı Diye İtikadını Bozmamak

Kul duâ eder de istediği kendine verilmezse: “Duâ ettim de duam kabul olunmadı” diye itikadını bozmamalı ve duâ etmekten vazgeçmemelidir. Maksadı hasıl oluncaya kadar Cenâb-ı Allah’a tazarru ve niyazda bulun¬malıdır. Zira kulun ısrarla duâ etmesi Cenab-ı Allah’ın hoşuna gider.

17- Duâyı Hûşû İçinde Namaza Durur Gibi Durmaktır

Duâ eden bir kul, kalbinden bütün endişe ve düşünceleri çıkarıp sadece Cenâb-ı Allah’tan istediğini ve istediğinin kendisine verilmesini düşünerek ve yürekten Cenâb-ı Allah’a yalvarmalıdır.

18- Duâyı Sonuna Kadar Okumak
Duâ okuyan bir kul, okuduğu duânm bir kısmını okuyup birazını yarım bırakmamalıdır. Yani okumaya başladığı duâyı sonuna kadar okumalıdır. Meğer ki, yarım bırakmaya mecbur eden bir hâl vâki ola!