Duâlar Daha Çok Nerelerde Kabul Olunur?

By | 15 Eylül 2014

Kenzül Arş DuasıDuâlar Daha Çok Nerelerde Kabul Olunur?

Duâlar gerçi her yerde edilir ve kabul olunur ise de, birçok mübarek yerler, mübarek makamlar vardır ki, dua etmek için oraları tercih etmek lazımdır. Duaların kabulü için tercih edilecek olan mübarek makamların bir kısmını aşağıya yazıyoruz. Kitabımızda “Duânın Adab ve Fazileti” bölümünde tarif edildiği şekilde, bu mübarek makamlarda dua edilirse, o dualar Cenâb-ı Allah’ın nezdinde muhakkak kabul olunur. O mübarek yerler şunlardır:

1. Mekke şehrinde, Kâbe-i Muazzama’nın içinde edilen duâ Allah indinde muhakkak surette kabuldür.
2. Hacerü’l-Esved’i öperken, yüzünü ve gözünü sürerken edilen duâ, Cenâb-ı Allah indinde makbûl ve mûteberdir.
3. Kâbe-i Muazzama kapısının bulunduğu duvarın her yerinde edilen duâlar, ind-i İlâhide makbul ve muteberdir.
4. Altın oluğunun altında edilen duâlar ind-i İlâhide makbul ve muteberdir.
5. Hatımm bütün içinde edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
6. Hacer-i Es’ad başında edilen dualar da ind-i İlâhide makbul ve muteberdir.
7. Rükn-i Yemâni’de edilen duâlar da ind-i İlâhide makbul ve muteberdir.
8. Hacer-i Es’ad ile Rükn-i Yemâni arasında edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
9. Tavâf ederken tavaf mahallinin her yerinden edilen duâlar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
10. Hacerü’l-Esved’i istilam edilen duâlar da ind-i İlâhide makbul ve muteberdir.
11. Makam-ı İbrahim’in ardında edilen dualar da ind-i ilahide makbûl ve muteberdir.
12. Zemzem-i şerifde ve kapısının etrafında edilen dualar da ind-i İlâhide makbul ve muteberdir.
13. Safâ’da edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
14. Merve’de edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
15. Safâ ile Merve arasında edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.