Duanın Edepleri – 3

By | 15 Eylül 2014

Erkek İtaatkar Ailesi İçin Dua Etmelidir7-   Abdest  Alıp, Kıbleye Dönerek Duâ Etmek

Bir mü’min duâ edeceği zaman mümkün mertebe abdestli olmaya gayret etmelidir. Kıbleye karşı diz üzerine oturmak da usûle uygun bir haslettir.

8-   Duânın  Sonunda Amin Demek

Duâda âmin demenin mânası “kabul et” demektir.Ki bu da Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücûd Hazretleri’nden bir dilek, bir istektir. Bunun içindir ki, bir cemaat toplu bir halde duâ ederken; bir kişi duâ eder, diğerleri âmin der. îşte bu, şu mânayı teşkil eder: Birisi duâyı okur, talebi, isteği ister; diğer­leri de onu “Amin!” demek suretiyle tasdik ederler.

Bir kul kendi yapmış olduğu duâya da “Amin!” demelidir. Zira, Peygam­ber Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde:

“İza deâ ehadüküm vel yüemmin alâ düâi nefsihi.”

“Sizden biriniz duâ edince kendisinin yaptığı o duâya: “Amin!” desin” buyurmuşlardır.

9 –  Günahını      Görüp Allah’tan Ümidini Kesmemek

Bir kul, Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücud Hazretleri’nden bir şey istemeyi, bir ricada bulunmayı, ya da günahlarının afvını istemeyi kastederek duâ et­mek ister de; “Ben günahkârım, benim kusurlarım çoktur, ben şu günâhı irtikâb ettim, şöyle mâsiyet işledim, böyle fenalıklarda bulundum” diye duâsınm kabul olmasından ümidini keserek duâ etmekten vazgeçerse, işte o kul büyük günah işlemiş olur. Zira Allah’tan ümidini kesmek de büyük günahların içinde zikredilmiştir.

10-  Dua Edenin Ne Söylediğini Bilmesi Gerek

Duâ eden bir kul, niye duâ ettiğini, ne istediğini ve ne söylediğini bilme­lidir. İnsan hayır ve iyilik isterken ne söylediğini bilmeyerek bir kötülük, bir felaket ister ve o da icabet saatine tesadüf eder de (Allah korusun) pe­rişan olmasına sebep olur.

11 –  Duâdan  Önce Ağzı Kötü Kokulardan Temizlemek

Duâ eden bir kimsenin duâda bulunduğu zaman ağzında soğan, sarım­sak, pırasa ve tütün gibi bir şeylerin kokusu bulunmaması için ziyade dik­kat edilmesi lazımdır.