Duâlar Daha Çok Nerelerde Kabul Olunur? – 2

By | 15 Eylül 2014

DuaDuâlar Daha Çok Nerelerde Kabul Olunur? – 2

15. Safâ ile Merve arasında edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
16. Arafat’ın her bir yerinde edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
17. Mescid-i İbrahim’de edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve mute¬berdir.
18. Arafat’daki Cebel-i Rahme’de edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
19. Arafat’da Metbah-ı Âdem’de edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
20. Müzdelife’nin her tarafında edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
21. Meş’arü’l-Haram’da edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve mute¬berdir.
22. Minâ’nın her yerinde edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve mu¬teberdir.
23. Mescid-i Hayf’da edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteber¬dir.
24. Şeytan taşlarken edilen duâlar da ind-i İlâhide makbul ve muteber¬dir.
25. Cennet-i Muallâ’da edilen dualar da inid-i İlâhide makbul ve mute¬berdir.
26. Kubbe-i Hadra’nm ilk görüldüğü yerde edilen dualar da ind-i İlahi¬de makbul ve muteberdir.
27. Medine-i Münevvere’nin her yerinde edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
28. Medine-i Münevvere’deki mescidi erde edilen dualar da ind-i ilahi¬de makbul ve muteberdir.
29. Mescid-i Hâza’da edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteber¬dir.
30. Sallâllahü aleyhi ve selem efendimiz’in kabrinde, huzur-ı saadetle¬rine karşı edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
31. Ebû Bekir’in (r.a) kabr-i şerifleri huzurunda edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
32. Ömer’in (r.a) kabr-i şerifleri huzurunda edilen dualar da ind-i ilahi¬de makbul ve muteberdir.
33. Fâtımatü’z-Zehrâ (r.a) validimizin kabr-i şerifleri huzurunda edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
34. Cennet-i Bakîa’da edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve mute¬berdir.
35. Nâs arasında ziyaret edilen meşhur kimselerin kabirleri huzurunda edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
36. Tenha yerlerde edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.