Duâlar Hangi Vakitlerde Daha Fazla Kabul Olunur?

By | 15 Eylül 2014

Kadir Gecesi Okunacak Dualar ve TesbihlerDuâlar Hangi Vakitlerde Daha Fazla Kabul Olunur?

Gerçi duâ etmek için, kat’i olarak vakit tayin edilmemiştir. Fakat tercih edilecek zamanlar vardır. Bu da biz mü’minler için iyi bir fırsattır. Binaenaleyh bu fırsatı ganimet bilip, tercih edilmesi lazım gelen bu vakitleri takip etmek çok önemlidir.
1. Arefe günü edilen duâlar ind-i İlâhide makbul ve muteberdir.
2. Bayram gecelerinde edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
3. Cum’a günü ve cum’a gecesi edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
4. Ramazan ayında edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
5. Kadir gecesinde edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
6. Berat gecesinde edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
7. Gecenin seher vaktinde edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
8. Mi’rac gecesinde edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
9. Ka’be’nin ilk görüldüğü anda edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
10. Kubbe-i Hadra’nm ilk görüldüğü anda edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
11. Rüzgar eserken edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
12. Yağmur yağarken edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
13. Ezan ve ikamet okunurken edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
14. Secde halinde iken edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
15. Farz olan namazlar kılınınca edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
16. Kur’an-ı Kerim tilavet ettikten sonra edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
17. Hatim ettikten sonra edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
18. Şiddetli sıkıntı anlarında edilen dualar da ind-ilahide makbul ve muteberdir.
19. Toplantı anlarında edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
20. Fasıklarm ve gafillerin meclisinde edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
21. Muharebe anlarında edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
22. Receb ayında edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
23. Şaban ayında edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
24. Horoz öterken edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
25. Kalb yufkalığı, tüylerin ürpermesi ve aksırık anlarında edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
26. Regaib kandili gecesinde edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
27. Mevlid kandili gecesi edilen dulara da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.
28. Aşüra gününde edilen dualar da ind-i ilahide makbul ve muteberdir.