Duâ Nasıl Yapılır?

By | 15 Eylül 2014

dua 22Duâ Nasıl Yapılır?

Hz. Peygamber (s.a.v) ümmetine, nasıl duâ edileceğini İmâm Tirmizi’den rivâyet edilen şu hadisle belirtmiştir:
“İza salla ahâdüküm fel yebdeû bihamdillah vessenai aleyhi vel yusalli alennebiyyi sallallahü aleyhi vesellem. Sümme liyed’û bima şâe.”

Manası :
‘‘Biriniz namaz kılsa, Hak Teâla Hazretlerini hamd ve sena ile baş¬lasın ve Nebi aleyhisselatü vesselama salavat getirsin. Ondan sonra ne dilerse dua etsin.”

Duânın sonunda (Amin) demek icabetin şartından olduğu bir hadis-i şe¬rifle sabittir.
Buhâri’den ve diğer muhaddislerden rivayet edilen bir hadisde de şöyle buyurulmuştur:
“Yekulu ehâduküm iğfirli inşi’te. Allahümme erhamni in şi’te vela- kiıa liya’zem alel mes’ele feinnallahe la yekrahüleh.”

Manası :
Biriniz duâ ettiğinde: Ya Rabb, dilersen affet, dilersen bana merhamet eyle, demesin. Fakat kararlı ve azimli olarak: Ya Rabb, bana rahmet ve mağfiret eyle, desin. Zira onu zorlayan kimse yoktur.”

Bundan anlaşılır ki; duâ eden azimli ve kararlı olmalıdır. Azimkarlık makbuldür. Duada, dilersen şöyle eyle, dilersen böyle eyle, denilemez. Azim edip; “Ya Rabb, lutf ve ihsan edip şöyle eyle” diye dua etmek gerektir.

Duâ yapmak kuldan, kabulü ise Allah’tandır. Fakat her zaman yapılan dualar ayrı ayrı hususiyet kazanır. Bu itibarla aşağıda sıralayacağımız, sağlam kaynaklara dayalı hadis-i şeriflerin ışığı altında dualarımızın kabulünün sebeplerini öğrenmiş olacağız.