Mü’min Kadın, Kâfir Bir Kadına Ziynetini Gösterebilir mi?

By | 15 Eylül 2014

hasema

 

Panik Ataktan Kurtulmak İçin DuaBazı âlimler, mü’min hanımların ziynetlerini, gayrimüslim hanımlara gös­termelerinin eşlerine anlatma ihtimali nedeniyle caiz olmadığını belirtmişler­dir. Nitekim Yüce Allah; ‘… Veya kendi kadınlan… Yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. buyurmuştur. Ayetteki ‘kendi kadınları’ ifadesi, mü’min hanımları belirtmektedir. Bu nedenle müşrik, zimmet ehli ve diğer gayrimüslim ka­dınlara ziynetler gösterilemez.

Bazı âlimler ise, mü’min hanımların ziynetlerini, gayrimüslim hanımlara göstermelerinin caiz olduğunu, kadına bakma konusunda mü’min hanımlarla, gayrimüslim hanımlar arasında bir fark bulunmadığını belirtmişlerdir. Buna delil olarak, Yahudi kadınların, Peygamber hanımlarının yanlarına girdiklerini; buna rağmen Peygamber hanımlarının onlara karşı tesettür ve hicap uygulamakla em- rolunmadıklarını zikretmişlerdir.

  •  Nitekim Yahudi bir kadın, Aişe validemizin yanına geldi ve ona kabir aza­bından bahsetti Aişe validemiz bunu Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem’e sor­du. O da; “evet kabir azabı [vardır]…” buyurdu.
  •  Esma radıyallâhu anhâ anlatıyor; ‘Annem ziyaretime gelmişti ve henüz müs­lüman değildi. Rasûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem-‘e ona yakınlık göstereyim mi?’ diye sordum; bana “evet” dedi.

Açıklama:

Erkeklerle hanımlar arasındaki örtünün bir anlamı vardır. Mü’min hanımlar­la, gayrimüslim kadınlar arasında ise, böyle bir anlam bulunmamaktadır. Dolayı­sıyla müslüman erkekle, gayrimüslim arasında tesettür gerekmediği gibi, mü’min hanımlarla gayrimüslim kadınlar arasında da tesettür gerekmemektedir. Çünkü tesettür ancak bir nassla veya kıyasla şart olur. Oysa bu konuda böyle bir nass ve kıyas bulunmamaktadır. Ayetteki ‘kendi hanımları…’ ifadesiyle, bütün hanım­ların kastedilmiş olması muhtemeldir. Allah en doğrusunu bilendir.

Ancak, ehl-i kitaptan olan kadınların, müslüman hanımları kendi kocalarına veya başka erkeklere anlatmalarından endişe ediliyorsa, onlara karşı tesettürlü olunması gerekir. Alah, en doğrusunu bilendir.