Dört Mezhebe Göre Cenaze – 7

By | 1 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-7– Cenazenin koltuk ve kasığındaki kıllar temizlenir, bıyığı kırpılır mı? Hanefî ve Malikî’de bu mekruhtur. Hanbelî’de ise bunu yapmakta bir sakınca yoktur. Şafiî’de iki kavil vardır; eski görüşü mekruh olması, yeni görüşü ölü ihramlı değilse bir sakınca olmamasıdır.
– Mezhep imamları şehidin -ki o kâfirlerle savaşırken ölen kimsedir- yıkanmayacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Şehidin cenaze namazı hakkında ise ihtilaf edilmiştir.
Ebu Hanife’ye göre şehidin namazı kılınır. Ahmed b. Hanbel’den de böyle bir rivayet vardır. Malik ve Şafiî’ye göre kılınmaz.
Ahmed b. Hanbel’den de böyle bir rivayet vardır. Çünkü şehidin bir şefaatçıya ihtiyacı yoktur.

– Mezhep imamları lohusa döneminde ölen kadının yıkanıp namazının kılınacağında ittifak etmişlerdir.