Doğumda Okunacak Dualar

By | 9 Temmuz 2014

hasema

abdullah b. abbasın doğumu

Hz. Fatıma (r.anhâ)’dan: Allah Rasulü (s.a.v.), Fatıma’nın doğumu yaklaşınca üm- mü Seleme ve Zeyneb binti Cahş’a onun ya­nma gidip Ayetel Kürsi ve A’raf: 54’ü okuma­larını emretti, sonra da onu Felak ve Nas oku­yarak sığındırmalarını istedi. (İbni Sünni) A’raf sûresi, 54. âyet:

Doğumda Okunacak Dualar Okunuşu:

İnne Rabbekümüllâhüllezî halegassemâ- vâti vel arda fi sitteti eyyâmin sümmestevâ alel arşi yüğşilleylennehâra yatlübühû hasî- sen veşşemse vel gamera vennücûme mü- sahharâtim biemrihî ela lehül halgu vel emru tebârekellâhü rabbül âlemîn.

Doğumda Okunacak Dualar Anlamı:

Rabbiniz o Allah’tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra da arşa istiva etti. Gece­yi, durmadan onu kovalayan gündüze bürü­yüp örter. Güneş, Ay ve yıldızlar buyruğuna boyun eğmiştir. İyi bilin ki yaratma ve emir O’nundur. Alemlerin rabbi Allah ne yücedir.