Tag Archives: en guzel dua

Aile Saadeti İçin Okunacak Dua

Aile Saadeti İçin Okunacak Dua Aile saadeti için okunacak dua burada bulunmaktadır. Aile Saadeti İçin Okunacak Dua  Bu dualar okunduğu zaman Allah’ın izniyle aile içinde saadete kavuşursunuz. Bir Fatiha, Üç ihlas okunarak sevabı Hazreti peygamber (s.a.v)’in ruhuna hediye edilir. Sonra sabah ve akşam : ”Hasbiyellahü la ilahe illa hüve Aile Saadeti İçin Okunacak Dua aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül… Read More »

Dua Sözleri

Dua Sözleri Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mü’min yoktur ki meIek de: ‘Bir misIi de sana oIsun’ demesin. Hadis-i Şerif ALLAH’IM! Ruhumu DaraItma, KaIbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yoIundan Saptırma, Beni SENDEN Başkasına YALVARTMA. amin. Dua iki şekiIde teceIIi eder: ya bizi korkutan şeyi ortadan kaIdırır. Yahut da onu yenmemiz için bize güç ve… Read More »

Dua Ederken Neler Söylenir

Dua Ederken Neler Söylenir Namazdan sonra yapılan dualarda kişi arapça veya kendi lisanına göre dua etmekte serbesttir. Her türlü dua edilebilir. Namazdan sonra dua edilirken kişi içinden geldiği şekilde dua edebilir. Ayrıca Peygamberimizin okuduğu duaların okunması tavsiye Dua Ederken Neler Söylenir edilir. Ebü Bekri’s-Sıddîk radıyallahu teala anh-Hazretleri Ya Resulellah, namazın ahirinde okumak üzere bana bir duâ… Read More »

Miraç Kandilinde Okunacak Dua

Miraç Kandilinde Okunacak Dua Miraç Kandilini dolu dolu geçirmek için Allah’a yönelmeli ve ona dua etmeliyiz. Şüphesiz o dualarınızı duyan ve kabul edendir. Miraç Kandilinde okunacak duayı sizler için paylaşıyoruz.. MİRAÇ KANDİLİ DUASI Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki Miraç Kandilinde Okunacak Dua gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz… Read More »

Safer Ayında Her Gün Okunacak Dua

Safer Ayında Her Gün Okunacak Dua Bi’smi’llâhi’rrahmâni’rrahîm E’ûzü billahi min şerri hâzâ’zzamâni ve este’izu bi-hi min şürûri sâiri’z-zamâni ve e’ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tüctrent mine’lbelâi fi hâzihi’sseneti ve kına min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekremine. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûre ‘aleyye bi’sselâmeti ve’s-sa’âdeti ve liehli beyti ve li-‘akribât ve li-cemVi ümmeti… Read More »

Dargınları Barıştırmak İçin Dua

Dargınları Barıştırmak İçin Dua Dargınları barıştırmak için aşşağıda zikirlerden biri okunur: a) 1286 kere { Yâ Gaffür } b) 200 kere { Yâ Vedüd } c) 114 kere {Yâ Câmi } okunduktan sonra aşşağıdaki gibi dua edilirse, Allahü Teala nın izni ile en kısa zamanda barışırlar ”Allah’ım ! Dargınları Barıştırmak İçin Dua Aramızı ıslah et; kalplerimizi… Read More »

İstediğinin Olması İçin Okunacak Dua

İstediğinin Olması İçin Okunacak Dua HADİD Bismillahirrahmanirrahim 1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu. 2. Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun. 3. Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun. 4. Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha… Read More »

Hangi Dua Ne İçin Okunur

  Hangi Dua Ne İçin Okunur İstihare Duası Yapılacak her işin iyi ya da kötü olduğunu veya hemen yapmanın mı, yoksa ertelemenin mi daha uygun olduğunu anlamak için iki rek’at namaz kılınıp Allah’a duâ ederek işin sonunu kalbine ilham etmesini niyazda bulunmak sünnetir. İşte İstihare Duâsı; “Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke… Read More »

Gerdek Gecesi Okunacak Dua

Gerdek Gecesi Okunacak Dua Dâmad, gelinin yanına girince, ikisi de, iki rek’at namaz kılmalıdırlar. Sonra dâmad, gelinin kâkülünden tutup: “Allahümme bârik lî fî ehlî ve bârik lî ehlî fiyye, Allahümmerzuknî minhâ verzukhâ minnî. Allahümmecma’beynenâ mâ cema’te fî hayrin ve ferrik beynenâ izâ ferrakte fî hayrin” duâsını okur. Onunla cima edeceği zaman: “Allahümme bismike estahleltü fercehâ… Read More »