Dinin Gösterdiği Yoldan Gitmeyenler Neler Görecek?

By | 2 Haziran 2015

dinin-gosterdigi-yoldan-gitmeyenler-neler-gorecekDinin gösterdiği yoldan gitmeyenler çok zararda olduklarını dünya ve âhirette aldanmış olduklarını görecektir. Bunların ne bu dünyada huzurları, ne de öbür dünyada (âhirette) rahat edecek yerleri vardır. Dünyadaki yerleri sıkıntı ve huzursuzluk olduğu gibi, âhiretteki yerleri de Cehennem ateşi ve azabı olacaktır.
Ey Dostf Dünya da, âhiret de Allâh’ındır. İnsanları da Allâh yaratmıştır. Din Allâh’m emir ve yasaklarıdır. Din, insanlara gelrriiştir. İnsanım diyen herkes, bu dinin emirlerini, (yapınız dediklerini) yapmakla, yapmayınız dediği (yasakları) da yapmamakla yükümlüdür.
Allâh’ın emirlerini yapmayanlar, yasaklarından kaçmayanlar (sakınmayanlar) dine göre suç işlemişlerdir. Bu kimseler Allâh yanında suçlu sayılırlar.
Nasıl ki, bir devletin kanunlarını, saymayanlar hapishaneye atılırsa, Allâh’ın kanunu olan dînin emirlerini tanımayanlar da âhiretin hapishanesi olan Cehenneme, Cehennem ateşine atılırlar. Orada cezalarını çekerler ve çekmeleri de akıl ve mantık ile çok doğaldır, normal ve tabiidir.
İnsan bir toplu iğneyi dahi boş yere yapmıyor, bir iş görsün diye yapıyor. Peki Allâh bu kadar insanları, bu kadar dağlan, taşları, ağaçlan, ormanları, çiçekleri sözün kısası her şeyi boş yere mi yaratmış? Hâşâ, asla! Hiç boş yere yaratır ını? Bütün bu yaratılanlann vazifesi (ve görevi) vardır…
İnsanın görevi Allâh’ı bir bilip, peygamberin gösterdiği din yolundan gitmek ve Allâh’m emirlerini yapmak, yasak ettiği haram ve günah olan şeylerden kendini uzak tutup korumaktır. Madem ki dünyanın hapishanesi vardır. Âhiretin de hapishanesi olan, Cehennem vardır.
İnsanlar, âhirette bu dünyada yaptıkları kötülük ve suçlardan sorguya çekilecekler. İnsanların buradaki yapmış olduğu suçlar Allâh tarafından filme alınıyor, günah olan sözler de banda alınıyor. Âhirette sorguya çekilen günahlı (suçlu) kimseler, kendi suçlarını filimde görecekler, bandları dinleyecekler. Sidileri dinleyecek ve seyredecekler. Hiç inkar edemeyecekler.
evet bu suçlan işledik, diye kendi dilleriyle ifâde verecekler. Allâh Teâlâ da sürün bunlan Cehenneme diye emir verecektir. Ve Cehennemde cezalarını çekeceklerdir.
Ey Dost/ Bütün insanlann dünyada da, âhirette de mes’ut ve mutlu olması, kurtuluşa ermesi ve yükselmesi ve rahat etmesi ancak ve ancak İslâm dînine uymakla İslâmî kabul etmekle ve İslâmî yaşamakla mümkün olacaktır.

İslâm dîninin dediklerini yapanlar, İslâmî yaşayanlar Cennette rahat bir hayata ulaşacakdır. Dindar insanlar dünyada vicdan rahatlığı, kalb huzuru ile yaşarlar. Dini sevemeyenler, dindar olmayanlar kalp sıkıntısı içinde bunalımlı bir hayat yaşarlar. Paraları bile olsa hiç huzurları yoktur. Her gün korkularından bin kere ölüp dirilirler. Halbuki mü’min ve müslümanlar hiç ölümden korkmazlar.
Çünkü bizim dînimiz İslâm, kitabımız Kur’ân, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselâm’dır.
Gittiğimiz yol, iman ve ibadet yolu; Peygamberimizin yolunda gidenlerin yoludur. Allâh yolu, Peygamberimizin yoludur.
Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamberimiz, yolumuzu aydınlatmış, bize dinimizi anlatıp öğretmiştir. Hak ve hakikati (gerçeği) bildirmiştir.
En doğru din, İslâm dinidir. Biz de İslâm’dan başka bir din asla tanıyamayız. Allâh, “İslâmdan başka bir din kabul etmiyor. Allâh indinde din, İslâm dinidir.”
Onun için dinimizi çok seviyoruz. Dinimiz ne derse onu yapıyoruz, yapacağız ve yapmalıyız.