Develerin Zekatı Ne Kadardır?

By | 12 Haziran 2015

develerin-zekati-ne-kadardir   5’ten az olan develer, hiçbir durumda zekâta tabi değildir. 5’ten yukarı olan olan develerden ne kadar zekât verileceği aşağıda gösterilmiştir:
5’ten 9’a kadar olan develerde bir koyun veya keçi,
10’dan 14’e kadar olan develerde 2 koyun veya keçi,
15’ten 19’a kadar olan develerde 3 koyun veya keçi,
20’den 24’e kadar olan develerde 4 koyun veya keçi,
25’ten 35’e kadar olan develerde iki yaşma girmiş bir dişi deve,
36’dan 45’e kadar olan develerde üç yaşma girmiş bir dişi deve,
46’dan 60’a i dar olan develerde dört yaşına girmiş bir dişi deve,
61’den 75’e kadar olan develerde beş yaşma girmiş bir dişi deve,
76’dan 90’a kadar olan develerde üç yaşma girmiş 2 dişi deve,
91’den 120’ye kadar olan develerde dört yaşına girmiş 2 dişi deve,
121’den 144’e kadar olan develerde dört yaşma girmiş 2 dişi deve ile her beş devede bir koyun veya keçi,
145’ten 149’a kadar olan develerde dört yaşma girmiş 2 dişi deve ile iki yaşına girmiş 1 dişi deve,
150’den 174’e kadar olan develerde dört yaşma girmiş 3 dişi deve ile her beş devede 1 koyun veya keçi,
175’ten 185’e kadar olan develerde dört yaşma girmiş 3 dişi deve ile iki yaşına girmiş bir dişi deve,
186’dan 195’e kadar olan develerde dört yaşma girmiş 3 dişi deve ile üç yaşına girmiş bir dişi deve,
196’dan 200’e kadar olan develerde dört yaşma girmiş 4 dişi deve, İstenirse, 200 devenin zekâtı, her 50 devede dört yaşma girmiş bir dişi deve olmak üzere 4 dişi deve olarak veya her 40 devede üç yaşma girmiş bir dişi deve olmak üzere 5 dişi deve olarak da verilebilir.
200 deveden sonra zekât farzı yenilenip 150’den sonraki hesap gibi hesap edilir.