Davete Katılmak

By | 11 Kasım 2014

Rüyada Davetiye Görmek Ne Demek ?Nâfi’ (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edildiğine göre, o, Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’ın şöyle dediğini işittim demiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Çağrıldığınız zaman şu davetlere katılın’ buyurdu.
Nâfi’ der ki: Abdullah ibn Ömer, oruçlu olduğu halde bile, düğün ve düğün dışındaki davetlere gelmek adeti idi.”
Câbir b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Sizden birisi yemeğe çağrıldığında icabet etsin. İsterse yer, isterse yemez.”