Yeni Bir Gün, Yeni Bir Ömür Olsun

By | 1 Ağustos 2019

Verilen nimetlerin önemini kavrayan insan, her yeni günün kendisi için bir şans ve fırsat olduğunu gayet iyi anlayacaktır. Her yeni günü, yeni doğuşun anlamı saya­cak, Rabbine bu yeni hakkın şükrünü eda ile meşgul ola­caktır.

Emri Hakk vaki olmadan, elimizdeki hayat nimetini ve bize ikinci bir şansın verilmeyeceğini iyi kavramamız gerekmektedir. Sunulan imkan ve fırsatların son bulaca­ğını asla unutmamalıyız. Bunların, Allah(cc)’ın birer lüt­fü olduğu kalbimizde yer bulmalıdır.

Bu sebeple, bizlere verilen imkanları en iyi şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Kendimize yeni se­bepler, açıkça görmeyi istediğimiz kerametler aramak yerine; bizlere verilen ve her an yanı başımızda olan, za­man, nefes almak gibi nimetleri gözden geçirerek başla­malıyız bu işe.

Vaktin önemini bilen kişi; uyandığı her günün kıy­metini çok iyi bilmektedir. Yeni bir hayatın başlangıcı olarak kabul ettiği günü, en iyi ve en faydalı şekilde ge­çirmenin gayreti ve bilinci içinde olacaktır.

Günün bereketi ve Rabbi ile yaptığı sözleşmeyi ih­mal etmemek adına; beş vakit Namazı tam zamanında eda edecek, Allah (cc)’m vermiş olduğu nimetleri yine Onun rızası için kullarına ikram edecek, ilmin kalbi hu­zura götürdüğü bilinci ile, dini ilimlerden faydalanacak, zikir ve tesbihatta bulunacak, evi, eşi, evlatları, aile efra­dı ve akraba-i talukatı ile münasebetini sıkı tutarak Rabbinin rızası doğrultusunda, o günü bir ömrün bitişi saya­rak memnun bir şekilde gözlerini kapatacak.

‘Bugün Allah (cc) için ne yaptın?’ sorusuna kendi içinde ve vicdanında ‘Elhamdülillah’ diyerek cevap bu­lacaktır. Her yeni günün şükrünü bu şekilde eda etmeyi Allah (cc) nasip eylesin.