Cünüplüğün Boy Abdestini Gerektirmesi

By | 4 Kasım 2014

safii-mezhebine-gore-sunnet-olan-gusullerEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Erkek, kadının dört kenarı arasına oturup (cinsel ilişki de bulunması mü-nasebetiyle yorulana değin) çalışırsa kendisine boy abdesti almak vacip olur.”
Matar’ın rivâyetinde: Meni indirmese ifadesi yer almaktadır.
(Boy abdestinin gerekmesi için meninin gelmesi şart değildir. Erkeğin sünnet mahallinin kadının organında kaybolmasıyla, hem erkeğe ve hem de kadına boy abdesti almak gerekir. Bu mesele hakkında herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. Dört mezheb bu konuda icma etmiştir. Bu görüş ayrılığı, İslam’ın ilk yıllarında vardı. Daha önce de açıklandığı üzere bu hüküm daha sonra kaldırılmıştır. Bir sonraki gelen hadis de, bu görüşü desteklemektedir.
Yalnız dört organla neyin kastedildiği hususunda ihtilaf edilmiştir. Bu konuda çeşitli yorumlar yapılmıştır. Fakat burada asıl kastedilen husus; cinsel ilişki olup Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise bu hususu kinaye ederek açıkça söylemekten kaçınmıştır.

Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in hanimi Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edilmiştir:“Bir adam, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e gelip ona; hanımıyla cinsel ilişkide bulunup da metlisini tutan kimsenin durumunu sordu. Sonra da bu kadın ile erkeğe boy abdesti gerekir mi?’ dedi.

Âişe (bu sırada orada) oturmaktaydı. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) (Aişe’yi göstererek):
– ‘Ben ve şu, bu (dediği)ni yapıyoruz. Sonra da yıkanıyoruz/boy abdesti alıyoruz!’ buyurdu.”
Erkeklik organının uç kısmının kadının organına girmesi halinde meni gelmese bile hem kadına ve hem de erkeğe boy abdesti almak gerekir. Tirmizî’ye göre, ilim adamlarının çoğunun nazarındaki uygulama: “Bir kimse, hanımıyla cinsel ilişki de bulunup ta meni gelmese bile boy abdesti almak gerekir”  şeklindedir.Yalnız burada Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in “Ben ve şu, bu dediğini yapıyoruz. Sonra da yıkanıyoruz/boy abdesti alıyoruz!” şeklindeki sözü; bir maslahattan ve ihtiyaçtan kaynaklanan bir durum olup aralanndaki sırrı ortaya çıkarmak şeklinde anlaşılmamalıdır.