Cuma Namazından Sonra Okunacak Dualar

By | 26 Mart 2014

Cuma namazından sonra okunacak duaları şöyle sıralayabiliriz;

+ Cuma namazından sonra Allah’ı çok zikretmek müstehaptır. Çünkü Allahü Teala: “Namaz kılınınca yeryüzüne dağılın, Allah’ın lütfu kereminden rızkınızı arayın, Allah’ı çok zikredin ki muradınıza eresiniz” buyurmuştur.

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Her kim Cuma namazından sonra oturduğu yerde İhlâs-ı şerif, Felak ve Nas surelerini yedi kere okursa, bir dahaki Cunıa’ya kadar muhafaza edilir.” 1

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Her kim Cuma namazını kılıp, imam selam verdiğinde, her kim ayağını bükmeden (namaz halini bozmadan) Fatiha, İh- lâs, Felâk ve Nas surelerini yedişer kere okursa, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır ve kendisine Allahü Teala’ya ve âhiretgününe inananların sayısınca ecir verilir. ”

Cuma Namazından sonra okunacak dualarla ilgili Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki : “Her kim Cuma günü, Cuma namazın(ın farzını kılma)dan ön­ce üç defa:

Esteğfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyiime ve etûbü ileyh.] derse, günahları denizlerin köpükleri kadar (fazla)da olsa, Allahü Teala onları affeder. ”

+İhya’da zikredildiğine göre, Cuma namazından sonra şu duayı 3, 5, 7, 11 defa okumak müstehaptır.

Meşayıhtan bazısı bu duayı 70 kere okuyanın kısa zamanda zengin olacağını nakletmişlerdir.

Ulemadan bazısı da, Cumadan sonra bu duayı yapan bir ki­şi, bir dahaki Cuma’ya kadar kılmış olduğu her farzın ar­kasından bu duaya devam ederse, bir dahaki Cuma’ya kadar büyük rızıklarla rızıklanacağım zikretmişlerdir. Bütün bun­lar tasdik, inanmak, Allah için yapmak ve iyi niyete bağlıdır.

[.Allahümme Yâ Ganiyyü. Yâ Hamıdiı. Yâ Mübdiil Yâ Mu ‘îdü. Yâ Rahîmii. Yâ Vedûdü. Ağninî bihelâlike an harâmike vebifadlike ammen sivâk. ]

“Ey zengin olan, bütün hamdler kendisine ait olan, ey yok­tan yaratan ve tekrar iade edecek olan, ey çok acıyan ve (dostlarını) çok seven Allah’ım! Beni helalinle haramından ve fazl-ı kereminle Senden başkaların(a muhtaç olmak)dan müstağni kıl. ”

Cuma Namazından sonra okunacak dualardan bi diğeri ise şudur; Hazreti Ali’ye bir köle gelerek, ağası ile anlaşmış olduğu parayı ödemekten aciz kaldığını arz ettiğinde, Hazreti Ali (Radıyallahü Anh) ona : “Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)m bana öğrettiği bir takım kelimeleri sana öğreteyim mi? Üzerine Uhud dağı kadar borç olsa da, elbette bu keli­meler sayesinde Allahü Teala onları sana ödettirir” buyur­muş ve sonra bu duayı ona öğretmiştir.

 [Sübhanellahi ve bi hamdih. Sübhanellahi’l-azîm.Esteğfîrullahe ve etûbü ileyh.]

“Allah’ı teşbih ederim ve O’na hamd ederim. Büyük olan Allah’ı teşbih ederim. Allahü Teala’dan mağfiret dilerim” derse, Allahü Teala o kişinin 100 bin günahını, ana-babasının da 24 bin günahını mağfiret eder. ”  Fazla vakit bulamayanlar:

[Sübhanellahi’l-azîm ve bi hamdih.] demekle yetinebilir. Dolayısıyla insan kendi vaktine göre hareket etmelidir.

Cuma Namazından sonra okunacak dualar

+ Rivayet edildi ki: “Her kim Cuma namazından sonra sağ eli ile sakalını tutup, sol elini kaldırarak üç kere bu duayı okur­sa, Allah onu bağışlar, onun dünya ve ahiret işlerini görür.”

[Yâ zel Celâli vel İkrâm. Ecirnî minen nâr. Yâ Azîzüyâ Kerîm.

Yâ Rahmânü yâ Rahîm. Neccinî minel azabil elîm. ]

“Ey Celal ve İkram sahibi Allah’ım! Beni ateşten kurtar. Ey Aziz, Kerim, Rahman ve Rahim olan Allah’ım! Beni elîm verici azabından kurtar.”