Allah İsmi İle Dua

By | 26 Mart 2014

Allah ismi Rabb’imizin bütün isimlerini kapsadığı için Allah ismi ile dua etmek çok faziletlidir. Allah ismi ile dua ettiğimizde diğer 99 Esmayıda duamıza katmış ve Rabb’imizden yardım dilemiş oluyoruz.

Allah ismi ile duaAllah ismi ile dua şu şekilde edilebilir;

Ey Güzeller Güzeli Allah’ım. Seni bilmemiz ve sevmemiz için bizi yarattın. “ALLAH” ismi Azaminin manasını, az da olsa anlamayı bizlere lütfeyle.

Senin “ALLAH” ismin, İsmi Azam’dır. Allah ismin sadece sana ait olan ve Senden başka kimseye asıl ve mecazî olarak kesinlikle verilmeyen ismindir.

“ALLAH” Senin özel ve has ismindir.

“ALLAH” ismin, 99 adının ve bilmediğimiz binlerce adının sonsuz mânâ hâzinelerini ve yansımasını içine alan muhte­şem bir kristaldir.

Senin her bir ismin ve sıfatın, gökler ve yerler kadar, geniş giriş kapısı olan ve sonu olmayan, sınırsız hâzinelerdir. Senin “ALLAH” ismin bütün bu hâzineleri içine alan, Kürsünü, Arşını kuşatan, azametin gibi sonsuz azamet sahibi, bir Hâzineyi Azam’dır.

“ALLAH” isminin anlamını ve azametini ancak Sen anlar­sın. Hiç bir insan ve peygamber, Senin Allah İsmi Azamim bu fani dünyanın şartları içinde tam olarak anlayamaz ve kavrayamaz.

“ALLAH” ismin, sadece Zatına has bir isimdir. Akıllara sığ­mayacak kadar azamet ve celal sahibidir.

Sen Melik, Kuddus, Aziz, Azim, Çelilsin. Doğmaz, doğur­maz, eşi ve benzeri olmayan, herkesin kendine muhtaç oldu­ğu, Rabbül Âlemin olan Allah’sın.

Sen; Hayy, Kayyum, Alîm, Hafîz, Habib, Cemil, aşkı ve gü­zelliği akılları hayrete düşüren Allah’sın.

Senin “ALLAH” ismin bütün Esmâü’l Hüsna’yı içine aldı­ğı için, “ALLAH” ismini anan, bütün esmalarını kısmen anmış olur. Senin sınırsız manaları içine cem eden “ALLAH” ismini anan, sınırsız sevap ve derece kazanır. Sen bir kez Sana mey­leden ve gönülden “ALLAH” diyen kulunun elinden tutar, hi­dayete erdirir, kendini bildirir, sevdirir, marifetullah ve mu- habbetullah lütfedersin.

Ne güzel der Süleyman Çelebi:

“Aşk ile bir kez ALLAH dese lisan,

Dökülür cümle günah bedenden misli hazan”

Aşk ile bir kez “ALLAH” diyen kulunun bütün günahları­nı döker ve her muradına erdirirsin. O kulunu, Allah âşığı, Peygamber sevdalısı olarak yaşatır, öldürür, Cennet’inle, Cennet’te Cemalinle şereflendirirsin. Elbette aşk ile bir kez “ALLAH” diyen kuluna, tam kul olmayı ve binlerce hayır işle­meyi lütfedersin.

Senin “ALLAH” isminin büyülü ve eşsiz güzelliğini işiten mevcudat meftun olur Sana.

Sen ALLAH’sın. Senin “ALLAH” ismin sevgi, aşk, muhab­bet, sevme, sevilme ve her türlü lütuf ve makamların asıl kay­nağıdır.

Senin “ALLAH” isminin hâzinelerinden mahrum yaşayan­lar, sevgi, aşk, muhabbet, sevme, sevilme ve her türlü lütuf ve makamlardan mahrum, detaylarda boğularak ömürlerini heder eden zavallılardır.

insanların değeri Senin “ALLAH” ismini anlamaları ve an­latmaları ölçüsündedir. Senin “ALLAH” isminin hâzinelerin­den mahrum olanlar bütün değer kriterlerinden mahrum ve yoklukta yol alanlardır.

Ne güzel der Fuzulî: “Ya sevgiliden söz et, ya sus”

Ne güzel der âşık: “Sohbetleriniz, sohbeti Canan olsun”

Garibullah der: “Ya ‘ALLAH’ de, ya sus”

Senin “ALLAH” ismin, bütün esmalarını kuşattığı gibi; Latif, Kerim, Gani, Muğni, Aziz, Muiz isimlerini de kuşatır. “ALLAH” diyen kutuna sınırsız lütuf ve kerem kapılarını açar ve o kulu­nu iki cihanda aziz ederve lütuflarına gark edersin.

İsimlerin Sultanı, Senin “ALLAH” ismin ne güzel bir isim­dir. Hem Cemil hem de Bedi’dir. Peygamberlerin âşık olduğu, Hikmet Âşıklarının meftun olduğu, zakirlerin dilinin senası muhteşem bir isimdir.

Sen bizleri sonsuz bir hazine olan, “ALLAH” isminin âşıklarından eyle. Sen bizleri, her biri sonsuz bir hazine olan Esmâü’l Hüsna’nın âşıklarından eyle.

“Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim.” (Bakara:i52)

Gece gündüz “ALLAH” ismini zikreden kullarının ismini sü­rekli Sen de zikreder ve iki cihanda derecelerini kat kat arttı­rırsın.

Sen bizleri bol bol ve seve seve “ALLAH” ismini zikreden kullarından eyle.

“Kalpler ancak Allah’ın zikriyle mutmain olur.” lRa d;28]

Senin “ALLAH” ismini zikretmek, ruhlara ne büyük bir lez­zet ve huzur verir.

Bizleri, bu dünyada “ALLAH” ismini zikrederek, Cennet’te de Cemalini temaşa ederek, lezzeti ruhaniyeye gark olan kul­larından eyle.

Bizleri aşkınla, “Allah, Allah” diye coşan âşıklarından eyle.

Senin “ALLAH” ismin, göklere ve yerlere sığmayacak ka­dar azamet ve şan sahibidir. Akıllar “ALLAH” isminin azame­tini anlamakta aciz ve yetersiz kalır.

“ALLAH” ismini herkes bir miktar anlar. Sen bizlere “ALLAH” ismini daha şümullu anlamayı lütfeyle. Bizlere ilim ver. Marifetullah, muhabbetullah ehli eyle. Sana olan yakini- mizi arttır. Bizlere aşkında derinleşmeyi lütfeyle. Herkes seni bilsin, Seni sevsin ve marifetullaha ersin.

“ALLAH” ismini en güzel bir şekilde yine Sen Kur’an’la açıklıyorsun. Fatiha, Ayetel Kürsi ve ihlâs surelerinle özetli­yorsun.

Senin “ALLAH” ismini, en güzel bir şekilde Senin Esmâü’l Hüsnan açıklar. Senin “ALLAH” ismini anlamamız için, her biri muhteşem ve sonsuz bir hazine olan Senin Esmâü’l Hüsna’larını anlamayı bizlere lütfeyle. [Âmin)

Allah İsmi İle Dua gibi pek çok faziletli ve şifalı dualar bir arada toplandı ve kitap haline getirildi. faziletli ve şifalı dualar kitabı nı satın almak için tıklayın ve online sipariş verin.