Temettü Haccının Bozulması

By | 26 Mart 2014

Temettü Haccının bozulması

Temettü Haccının bozulması nasıl olur? Temettü Haccı bozulur mu?

Temettü haccı “îlmâm-ı Sahîh” ile bozulur.

İlmâm-ı Sahîh: Umreden sonra memleketi­ne dönmesi ve Mekke’ye dönmesinin kendisi üze­rine hak olmamasıdır.

“İlmâm-ı Sahîh” temettü haccı yapan ve hedy sevketmeyen hakkında söz konusudur. Temettü haccı yapanlardan hedy sevkeden (kurban gönde­ren) için “İlmâm-ı sahîh” söz konusu değildir.

Onun ehline dönmesi ilmâm-ı ğayr-ı sahîhdir. Çünkü Mekke’ye dönmesi onun üzerine haktır. İlmâm-ı ğayr-ı sahîh temettü haccını menetmez.

Bir kimse hac aylarında umre ihramına girse ve hedy sevketmese, umre fiillerini yaptıktan son­ra da ehline dönse ve o sene hac yapsa temettü haccı yapmış olmaz.

Çünkü Mekke’ye dönmek onun üzerine hak değildir. Yani “îlmâm-ı sahîh” gerçekleşmiştir.

Bir kimse hac aylarında umre ihramına girse ve umre tavâfmdan üç ya da daha az şavt yaptıktan sonra ihramlı olarak ehline dönse, sonra bu ihram­la umresini tamamlasa (tavaftan kalan dört veya daha fazla şavtı ve sa’yi yapsa), sonra o sene hac yapsa icmâ’ ile temettü haccı yapmış olur.

Çünkü hac aylarında yaptığı umre ile hac ara­sına “İlmâm-ı sahîh” girmemiştir. Bilakis “İlmâm- ı ğayr-ı sahîh” girmiştir ki, o da temettü haccını menetmez.

Bu kişi umre tavâfının çoğunu yaptıktan sonra ihramlı olarak ehline dönmüş olsa, sonra da Mek­ke’ye dönüp umreden kalanı tamamlasa ve o sene haccı yapmış olsa, Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf (Rahimehümellâh) göre yine temettü haccı yapmış olur.

İmâm-ı Muhammed (Rahimehullâh)a. göreyse, temettü haccı yapmış olmaz.Temettü Haccının bozulması fıkhı olarak bu şekildedir.